Mac — podstawy: podstawowe informacje

Ten artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące używania komputera Mac.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Biurko, Finder, Dock, pasek menu, funkcja Spotlight i Centrum powiadomień

Oto sześć najbardziej podstawowych elementów komputera Mac.

 • Biurko
  Biurko to miejsce, w którym można umieszczać pliki i foldery. W górnej części biurka znajduje się pasek menu, a w jego dolnej części — Dock. Więcej informacji o biurku można znaleźć w tym artykule.
   
 • Finder
  Program Finder wyświetla pliki i foldery w oknach. Przy jego użyciu można znaleźć dowolny element na komputerze Mac. Każde okno programu Finder zawiera pasek boczny ułatwiający nawigację. Okna można wyświetlać w widokach ikon, listy i kolumn. Aby przyjrzeć się dokładniej przechowywanym elementom, można użyć funkcji Szybki przegląd. Można tworzyć foldery, organizować je, a także zmieniać ich nazwy. Więcej informacji na temat używania programu Finder można znaleźć w artykule Program Finder.
   
 • Dock


  W dolnej części biurka znajduje się Dock. Dock zawiera ikony programu Finder; Launchpada; widoku Mission Control; przeglądarki Safari; aplikacji Mail, Kontakty, Kalendarz, Przypomnienia, Notatki, Wiadomości, FaceTime, Photo Booth, iPhoto (służącej do importowania zdjęć i zarządzania nimi) i iTunes; sklepu Mac App Store (zob. niżej) oraz Preferencji systemowych (służących do dostosowywania systemu).

  Na prawo od linii w Docku można tworzyć stosy. Mac jest dostarczany z wbudowanym stosem dla dokumentów. Aby zobaczyć zawartość stosu, należy go kliknąć. Następnie można kliknąć dowolny plik znajdujący się w stosie, aby go otworzyć. Więcej informacji można znaleźć w artykule Stosy.

  Pierwszy element Docka od prawej strony to Kosz, który służy do usuwania plików i wysuwania zamontowanych woluminów. Dock można przenosić i dostosowywać do własnych potrzeb. Więcej informacji zawiera artykuł Dock.
   
 • Pasek menu

  Wzdłuż górnej krawędzi ekranu znajduje się pasek menu. Elementy paska menu zmieniają się w zależności od używanej aplikacji oraz od tego, czy jest właśnie używany program Finder.

  Menu stanu po prawej stronie paska menu służą do wyświetlania informacji dotyczących dźwięku, daty i godziny, połączenia Wi-Fi, funkcji Spotlight oraz stanu czatu online.

   
 • Funkcja Spotlight


  Funkcję Spotlight można otworzyć z paska menu. Służy ona do wyszukiwania plików (na przykład dokumentów, wiadomości e-mail, dat w programie Kalendarz) oraz odwiedzonych stron internetowych. Funkcja Spotlight wykonuje także obliczenia równań matematycznych.
   
 • Centrum powiadomień (OS X Mountain Lion)
  Centrum powiadomień w systemie Mountain Lion

  Centrum powiadomień można otworzyć z paska menu. Można w nim przeglądać powiadomienia z różnych aplikacji (w tym aplikacji innych firm), takich jak Wiadomości, Kalendarz, Mail, Przypomnienia, Twitter i Facebook.


Wskazywanie, klikanie i orientacja

Podczas poruszania myszą lub przesuwania palcem po gładziku użytkownik steruje wskaźnikiem (nazywanym także kursorem) poruszającym się po ekranie. Wskaźnik umożliwia wybieranie różnych elementów na ekranie i interakcję z nimi, między innymi wybieranie plików, klikanie przycisków, przeciąganie suwaków itp. Czasami wskaźnik może przybierać kształt dłoni, krzyżyka, pionowej kreski lub inny, w zależności od wykonywanych czynności i używanej aplikacji.

Na przykład w przypadku przeglądania tej strony przy użyciu przeglądarki Safari przesunięcie po niej wskaźnika powoduje przybranie przez wskaźnik kształtu pionowej kreski, gdy znajdzie się on nad tekstem lub polem tekstowym. Gdy wskaźnik przybiera taki kształt, zazwyczaj oznacza to możliwość interakcji z tekstem lub polem, nad którym się znajduje. W przypadku przesunięcia wskaźnika nad przyciskiem lub łączem przybiera on kształt dłoni, co oznacza możliwość kliknięcia elementu.


W zależności od wykonywanych czynności i używanej aplikacji, wskaźnik (pierwszy od lewej) może zmienić wygląd.

Jednokrotne kliknięcie przyciskiem myszy lub gładzika umożliwia wybranie elementu, nad którym znajduje się wskaźnik. Jeśli więc wskaźnik znajduje się na ikonie pliku, jednokrotne kliknięcie spowoduje jej zaznaczenie. Jeśli wskaźnik znajduje się nad przyciskiem lub łączem, jednokrotne kliknięcie spowoduje jego aktywację. Jeśli wskaźnik znajduje się nad polem tekstowym, jednokrotne kliknięcie powoduje jego wyróżnienie i umożliwia wpisanie w nim tekstu.

Aby otworzyć plik, folder lub aplikację, należy kliknąć przyciskiem myszy dwa razy. Czynność ta nosi nazwę kliknięcia dwukrotnego. Klikanie dwukrotne umożliwia zazwyczaj otwieranie elementów w oknie programu Finder lub na biurku. Wyjątkiem od tej zasady jest otwieranie elementów z Docka, wymagające tylko jednego kliknięcia.

Zamykanie, minimalizowanie i powiększanie okien

W lewym górnym rogu każdego okna programu Finder, aplikacji i dokumentu znajdują się trzy kolorowe przyciski (czerwony, żółty i zielony).

 • Czerwony przycisk służy do zamykania okna. Zamiast niego można też użyć skrótu klawiaturowego Command-W.
 • Żółty przycisk (lub skrót klawiaturowy Command-M) służy do minimalizowania okna i umieszczania go w Docku. Aby przywrócić okno, należy kliknąć ikonę okna w Docku.
 • Zielony przycisk służy do powiększania okna tak, aby można było zobaczyć możliwie najwięcej jego zawartości bez paska przewijania. Ponowne kliknięcie tego przycisku powoduje przywrócenie poprzedniego rozmiaru okna.
   

Uruchamianie aplikacji

Komputer Mac jest dostarczany z wieloma aplikacjami, które są już zainstalowane. Aby zobaczyć wszystkie aplikacje w systemie OS X Lion lub nowszym, wystarczy kliknąć ikonę Launchpada w Docku.

Aplikacje można też otwierać za pośrednictwem Docka, z poziomu folderu Programy, przy użyciu skrótu lub klikając plik skojarzony z daną aplikacją.
 

Mac App Store

Więcej oprogramowania dla komputera Mac można znaleźć w Internecie za pośrednictwem sklepu Mac App Store. Aby przejść do sklepu App Store, wystarczy kliknąć jego ikonę w Docku. Nabyte i pobrane aplikacje zostają automatycznie zainstalowane w katalogu Programy i dodane do Launchpada. W celu uzyskania uaktualnień dla aplikacji ze sklepu Mac App Store i dla systemu OS X Mountain Lion wystarczy otworzyć sklep App Store i kliknąć kartę Updates (Uaktualnienia).

Okno uaktualnień oprogramowania w systemie OS X Mountain Lion

Więcej informacji o instalowaniu, uaktualnianiu i odinstalowywaniu aplikacji można znaleźć w artykule Instalowanie, uaktualnianie i odinstalowywanie programów. Szczegółowe informacje na temat uaktualniania systemu OS X Mountain Lion przy użyciu sklepu Mac App Store można znaleźć w tym artykule.


Uaktualnianie oprogramowania

Funkcja Uaktualnienia programów automatycznie sprawdza dostępność uaktualnień firmy Apple, gdy komputer jest połączony z Internetem. Funkcja ta bierze pod uwagę oprogramowanie zainstalowane na komputerze oraz nowe uaktualnienia wydane przez firmę Apple, dzięki czemu wyświetla jedynie te uaktualnienia, które dotyczą danego komputera Mac. Można zaczekać na zaplanowane (domyślnie cotygodniowe) sprawdzanie dostępności uaktualnień przez funkcję Uaktualnienia programów lub samodzielnie (w dowolnej chwili) sprawdzić, czy są do pobrania nowe uaktualnienia, wybierając polecenie Uaktualnienia z menu Apple ().

W systemie OS X Mountain Lion uaktualnienia oprogramowania są dostępne na karcie Updates (Uaktualnienia) w sklepie Mac App Store, jak wspomniano wyżej. W tym samym miejscu można też pobrać uaktualnienia aplikacji ze sklepu Mac App Store.

Oprogramowanie można także pobrać ręcznie z witryny materiałów do pobrania firmy Apple i zainstalować je samodzielnie. Aby zainstalować oprogramowanie, wystarczy kliknąć dwukrotnie plik instalatora i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule.


Wykonywanie kopii zapasowych plików i ich odtwarzanie przy użyciu programu Time Machine

Program Time Machine tworzy kopie zapasowe wszystkich plików komputera Mac na dysku wybranym przez użytkownika. Jeśli plik zostanie przypadkowo usunięty, można go szybko odtworzyć przy użyciu programu Time Machine. W razie konieczności z kopii zapasowej programu Time Machine można też odtworzyć cały system.

Aby skonfigurować opcje, należy użyć preferencji programu Time Machine w Preferencjach systemowych. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: