Kamera FaceTime: komunikat „Kamera jest używana przez inną aplikację”

Kamera FaceTime może być używana tylko przez jedną aplikację jednocześnie. Przy próbie nawiązania połączenia wideo może się pojawić komunikat „Kamera jest używana przez inną aplikację”.

Jeśli napotkasz powyższy komunikat, wykonaj następujące czynności:

  1. Zamknij wszystkie aplikacje używające kamery FaceTime. Jeśli nie wiesz, które aplikacje mogą używać kamery FaceTime, zamknij wszystkie otwarte aplikacje. Do aplikacji, które mogą używać kamery FaceTime, należą iChat, iMessage i PhotoBoot, ale nie jest to wyczerpująca lista. 
  2. Otwórz tylko jedną aplikację używającą kamery FaceTime.
  3. Jeśli problem nadal występuje, a używasz kamery zewnętrznej, odłącz kabel połączeniowy od komputera i od kamery, odczekaj kilka sekund, a następnie mocno (ale nie na siłę) podłącz kabel z powrotem do kamery i do komputera.

 

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: