Mac OS X 10.5: informacje o zmienianiu rozmiaru partycji dyskowych

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące zmieniania rozmiaru partycji dyskowych.

Rozmiar jakich typów partycji można zmieniać w systemie Mac OS X 10.5 Leopard?

W systemie Mac OS X 10.5 Leopard można zmieniać rozmiar dowolnej partycji dyskowej z wyjątkiem partycji głównego rekordu rozruchowego. Aby sprawdzić, czy określona partycja jest partycją głównego rekordu rozruchowego, można użyć programu Narzędzie dyskowe. Za pomocą tego narzędzia można także zmieniać rozmiar partycji, w przypadku których jest to możliwe.

Ważne: ponieważ zmiana rozmiaru partycji głównego rekordu rozruchowego powoduje wymazanie z niej wszystkich danych, przed wykonaniem tej operacji należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich ważnych plików na takich partycjach.

Co to jest główny rekord rozruchowy?

Główny rekord rozruchowy (MBR, Master Boot Record) to pierwszy sektor podzielonego na partycje woluminu dyskowego. Sektor MBR zawiera informacje o podziale danego dysku na partycje. Szczegółowe informacje zawiera ten artykuł.

Oto kilka witryn internetowych innych firmy Apple, które zawierają dodatkowe informacje na ten temat:

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: