Mac OS X 10.5 Leopard: Nie można zainstalować systemu w woluminie sformatowanym w systemie plików UFS

Systemy operacyjnego Mac OS X 10.5 Leopard nie można zainstalować w woluminie, który sformatowano w systemie plików UFS. Aby zaktualizować starszą wersję systemu Mac OS X zainstalowaną w woluminie sformatowanym w systemie plików UFS, wykonaj kopie zapasowe plików, ponownie sformatuj wolumin z systemem Mac OS X, a następnie przywróć pliki.

Ważne: Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich informacji z dysku. Dla zachowania bezpieczeństwa danych należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej ważnych plików przed wykonaniem opisanych niżej czynności.

Jeśli jest używany zewnętrzny dysk USB lub FireWire, dodatkowy wewnętrzny dysk twardy albo partycja rozszerzona systemu Mac OS, można wykonać następujące czynności:

 1. Wyłącz program FileVault dla wszystkich kont użytkownika w komputerze chronionych za pomocą programu FileVault.
 2. Podłącz do komputera dysk zewnętrzny, jeśli będzie używany.
 3. Włóż do napędu dysk instalacyjny z systemem Mac OS X Leopard, kliknij dwukrotnie ikonę Zainstaluj system Mac OS X, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 4. Komputer zostanie uruchomiony z dysku instalacyjnego. Po wyświetleniu instalatora systemu Mac OS X wybierz polecenie Narzędzia dyskowe z menu Narzędzia.
 5. W oknie dialogowym Narzędzia dyskowe kliknij ikonę woluminu z systemem Mac OS X po lewej stronie okna, a następnie kliknij okienko Odtwarzanie w prawym górnym rogu okna.
 6. Przeciągnij ikonę woluminu z poprzednią wersją systemu Mac OS X z pulpitu do pola Źródło.
 7. Przeciągnij ikonę dysku zewnętrznego albo dodatkowego dysku lub partycji do pola Miejsce docelowe. Na tym woluminie zostanie utworzona kopia zapasowa plików. Należy zwrócić uwagę, że nie można użyć woluminu z systemem Mac OS X jako źródła i miejsca docelowego jednocześnie.
 8. Kliknij przycisk Odtwórz.
 9. Po ukończeniu procesu odtwarzania zamknij program Narzędzia dyskowe.
 10. W instalatorze systemu Mac OS X przejdź do okienka „Wybierz miejsce docelowe”.
 11. Wybierz dysk zawierający poprzednią wersję systemu Mac OS X jako miejsce docelowe. Ważne: Nie należy wybierać woluminu/dysku, którego użyto jako miejsca docelowego kopii zapasowej w programie Narzędzia dyskowe.
 12. Kliknij przycisk Opcje.
 13. Zaznacz opcję „Wymaż i zainstaluj” i sprawdź, czy jako format woluminu wybrano Mac OS Rozszerzony (z dziennikowaniem).
 14. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wymazać i zainstalować system Mac OS X Leopard.
 15. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony Asystent konfiguracji systemu Mac OS X. W oknie „Czy masz już Maka?” wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij opcję „Z innego Maka”, jeśli kopia zapasowa danych została wykonana na dysku zewnętrznym.
   lub
  • Kliknij opcję „Z innego woluminu na tym Maku”, jeśli kopia zapasowa danych została wykonana na innej partycji lub na innym dysku wewnętrznym.
 16. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 17. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odtworzyć konta i inne pliki na dysku startowym.
Data publikacji: