Mac OS X: odzyskiwanie katalogu domowego

Czasami może się zdarzyć, że funkcja Utwórz kopię zapasową i zainstaluj zostanie użyta bez zachowywania danych użytkowników. Może też zajść potrzeba uzyskania dostępu do plików z katalogu domowego użytkownika, którego konto zostało usunięte, albo nawet przywrócenia usuniętego konta użytkownika w całości. Poniżej przedstawiono sposób odzyskiwania elementów z katalogu domowego.

Uwaga: te instrukcje dotyczą systemu Mac OS X w wersji od 10.2 do 10.5 i nie działają, jeśli usunięto użytkownika za pomocą funkcji Usuń natychmiast. Po użyciu tej funkcji można spróbować skorzystać z narzędzia do odzyskiwania plików innej firmy w celu odzyskania katalogu domowego o takiej samej nazwie jak nazwa skrócona usuniętego konta użytkownika, jeśli po usunięciu konta wykonano niewiele operacji na dysku.

Odzyskiwanie kont użytkowników po użyciu funkcji Utwórz kopię zapasową i zainstaluj

Jeśli nie zaznaczono opcji „Zachowaj ustawienia użytkowników oraz sieciowe” przed użyciem funkcji Utwórz kopię zapasową i zainstaluj, można odzyskać część danych. Informacje na temat odzyskiwania katalogu domowego użytkownika znajdują się w artykule Jak znaleźć pliki z poprzedniego katalogu domowego po wykonaniu funkcji Utwórz kopię zapasową i zainstaluj.

Odzyskiwanie konta lub plików użytkownika, którego usunięto na tym samym komputerze

 1. Aby odzyskać tylko niektóre pliki usuniętego użytkownika, przejdź do punktu 5. Aby odzyskać wszystkie dane z usuniętego konta użytkownika, wybierz opcję Preferencje systemowe z menu Apple.
 2. Kliknij opcję Konta.
 3. Utwórz nowe konto administratora (zaznacz pole wyboru Pozwól użytkownikowi administrować komputerem). Można użyć tej samej nazwy skróconej, która była stosowana dla poprzedniego konta użytkownika. W ten sposób odzyskane konto zastąpi poprzednie.

  Uwaga: jeśli to konto nie powinno mieć w przyszłości uprawnień administratora, po wykonaniu pozostałych czynności należy usunąć zaznaczenie pola wyboru „Pozwól użytkownikowi administrować komputerem”.
   
 4. Wyloguj się ze swojego konta i zaloguj się do nowo utworzonego konta użytkownika.
 5. Przejdź do katalogu /Użytkownicy/Deleted Users, kliknij dwukrotnie plik usunięty_użytkownik.DMG (gdzie usunięty_użytkownik jest nazwą usuniętego konta), aby zamontować obraz dysku na biurku.

  Uwaga: jeśli katalog domowy jest chroniony za pomocą funkcji FileVault, należy wprowadzić hasło poprzedniego konta użytkownika. Najczęściej warto wyłączyć funkcję FileVault przed usunięciem użytkownika, aby zapobiec takiej sytuacji.
   
 6. Aby chcesz odzyskać tylko niektóre elementy, przeciągnij je na biurko, aby je skopiować. Aby odzyskać usunięte konto, skopiuj całą zawartość obrazu dysku do tych samych lokalizacji w katalogu domowym nowego użytkownika.
Data publikacji: