Mac OS X 10.5: zmiany poleceń programu Terminal w systemie Leopard

W tym artykule omówiono zmiany poleceń programu Terminal w systemie Mac OS X 10.5 Leopard.

System Mac OS X 10.5 jest zgodny ze standardem UNIX 03, dlatego niektóre polecenia programu Terminal, takie jak „ps”, zostały zmienione w stosunku do wcześniejszych wersji systemu Mac OS X. Szczegółowe informacje o zmianach można znaleźć, korzystając z poniższych łączy dla programistów:

Ważne: Wzmianki o witrynach i produktach innych firm mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji odnośnie ich używania. Firma Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kupowanie i korzystanie z informacji lub produktów dostępnych w witrynach innych firm ani za ich działanie. Firma Apple podaje tego rodzaju informacje tylko ze względu na wygodę swoich klientów. Firma Apple nie sprawdza informacji podawanych w takich witrynach i nie odpowiada za ich dokładność ani wiarygodność. Z korzystaniem z wszelkich informacji i produktów oferowanych w internecie wiąże się nieodzownie pewne ryzyko. Firma Apple nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że witryny innych firm są niezależne od firmy Apple i firma Apple nie ma żadnej kontroli nad publikowanymi w nich treściami. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Data publikacji: