Mac OS X 10.5: zmiany poleceń programu Terminal w systemie Leopard

W tym artykule omówiono zmiany poleceń programu Terminal w systemie Mac OS X 10.5 Leopard.

System Mac OS X 10.5 jest zgodny ze standardem UNIX 03, dlatego niektóre polecenia programu Terminal, takie jak „ps”, zostały zmienione w stosunku do wcześniejszych wersji systemu Mac OS X. Szczegółowe informacje o zmianach można znaleźć, korzystając z poniższych łączy dla programistów:

Data publikacji: