iTunes: jak nagrać najwyższej jakości dźwięk na płytę audio CD

Dowiedz się, jak ustawić program iTunes do nagrywania najwyższej jakości dźwięku na płytę audio CD.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Muzyka na płycie audio CD nie jest skompresowana. Kompresowanie muzyki z płyty audio CD z użyciem kompresji stratnej może obniżyć jakość dźwięku w zależności od używanej szybkości transmisji bitów. Formaty MP3 i AAC korzystają z kompresji stratnej. Kodowanie muzyki w formacie Apple Lossless pozwala zachować najwyższej jakości dźwięk znany z płyt audio CD. Jeśli program iTunes ma być używany do tworzenia własnych płyt audio CD przeznaczonych do umieszczenia we własnej kolekcji, aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zawsze używać kodera Apple Lossless.

Wykonaj następujące kroki, aby za pomocą programu iTunes nagrać najwyższej jakości dźwięk na płycie audio CD.

 1. Wybierz opcję Edycja > Preferencje (system Windows) lub iTunes >  Preferencje (system Mac OS X).
 2. Kliknij opcję Ogólne, a następnie przycisk Importuj ustawienia.
 3. Wybierz opcję Koder Apple Lossless z menu wyskakującego Importuj przy użyciu.

   
 4. Włóż płytę audio CD.
 5. Upewnij się, że obok nazw utworów (ścieżek) do nagrania zaznaczono pola wyboru, i kliknij przycisk Importuj. Powtarzaj te kroki do momentu zaimportowania wszystkich utworów do zapisania na dysku.
 6. Wybierz opcję Plik > Nowa lista odtwarzania.
 7. Wpisz nazwę listy odtwarzania i naciśnij klawisz Return.
 8. Kliknij ikonę Muzyka w obszarze Biblioteka po lewej stronie okna programu iTunes.
 9. Przeciągnij utwory do dołączenia do dysku audio CD na nową listę odtwarzania.
 10. Na liście odtwarzania przeciągaj utwory, tak aby były ułożone do odsłuchiwania w wybranej kolejności. W dolnej części okna wyświetlany jest przybliżony łączny czas utworów na liście. (Czas ten nie obejmuje jednak określonego w ustawieniach Preferencje odstępu ciszy między utworami). Na większości płyt można nagrywać maksymalnie 74 minuty muzyki.
 11. Kliknij przycisk Nagraj CD.
 12. W oknie Ustawienia nagrywania wybierz opcję Audio CD. Opcjonalnie można określić ustawienie Odstęp między utworami na 0 sekund.
 13. Włóż czystą płytę CD-R.
 14. Kliknij przycisk Nagraj.

Zapisanie (inaczej: nagranie) utworów na płytę zajmie kilka minut.

Jeśli oprócz tego utwory mają być dostępne do odtwarzania w programie iTunes, można usunąć z biblioteki wersje zakodowane metodą Apple Lossless, aby zwolnić miejsce na dysku, a następnie zaimportować utwory ponownie z użyciem kodera AAC.

Wykonanie kroków opisanych w dokumencie technicznym HT1550 „iTunes: jak konwertować utwór na plik w innym formacie” pozwala na utworzenie plików MP3 z plików AIFF.

Kodowanie Apple Lossless wymaga więcej miejsca na dysku niż kodowanie MP3 czy AAC, ponieważ kompresowanych jest mniej informacji. Przed zaimportowaniem wielu utworów należy upewnić się, że na dysku jest wystarczająca ilość miejsca. Nieskompresowany dźwięk z płyty audio CD to około 10 MB nieskompresowanych danych na minutę (co oznacza około 640 MB dla całej płyty CD średniej długości). Koder Apple Lossless koduje z wydajnością około 5 MB na minutę dźwięku (czyli 320 MB dla całej średniej długości płyty), a w przypadku kodowania AAC wydajność to około 1 MB na minutę dźwięku.

Ostatnia modyfikacja: