Mac mini (koniec 2005 r. i starsze modele): zerowanie jednostki PMU

Dowiedz się, jak wyzerować jednostkę zarządzania zasilaniem (PMU) komputera Mac mini. Przedstawione tu informacje mają zastosowanie do komputerów Mac mini wyprodukowanych przed rokiem 2006. W przypadku nowszych modeli komputera Mac mini należy zapoznać się z artykułem Komputery Mac z procesorami firmy Intel: zerowanie kontrolera SMC.

Informacje ogólne

Jednostka zarządzania zasilaniem (PMU, Power Management Unit) to układ scalony, który zazwyczaj znajduje się na płycie głównej komputera. Jak sama nazwa wskazuje, jednostka PMU jest odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi aspektami zasilania komputera. Steruje ona zatrzymywaniem dysku twardego, przechodzeniem w tryb uśpienia i wybudzaniem komputera, niektórymi aspektami ładowania baterii oraz sposobem, w jaki urządzenia podłączone do komputera wpływają na jego tryb uśpienia.

Uszkodzenie ustawień w jednostce PMU może powodować problemy z działaniem komputera, takie jak brak możliwości wyłączenia komputera lub wybudzenia go z trybu uśpienia albo brak wyświetlanego obrazu. W niektórych sytuacjach może zajść potrzeba wyzerowania jednostki PMU.

Wyzerowanie jednostki PMU nie rozwiąże problemów związanych z zawieszeniem lub brakiem reakcji komputera. Jednostkę PMU należy wyzerować tylko w ostateczności, gdy wystąpi awaria sprzętowa lub gdy istnieje podejrzenie, że za obserwowane problemy jest odpowiedzialny system zarządzania energią. Wyzerowanie jednostki PMU spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień sprzętu, w tym pamięci NVRAM, oraz wymusi wyłączenie komputera.

Kiedy należy wyzerować jednostkę PMU

Przed wyzerowaniem jednostki PMU należy uruchomić ponownie komputer. Może to rozwiązać problem. Jeśli komputer przestał reagować na polecenia, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Wymuszenie zakończenia pracy (Option-Command-Escape)
  2. Ponowne uruchomienie (Control-Command-przycisk zasilania)
  3. Wymuszenie wyłączenia (naciśnięcie przycisku zasilania przez 10 sekund)

Jeśli żadna z powyższych czynności nie rozwiązała problemu, należy wyzerować jednostkę PMU.

Zerowanie jednostki PMU

  1. Odłącz wszystkie kable od komputera, łącznie z przewodem zasilania.
  2. Odczekaj 10 sekund.
  3. Podłącz przewód zasilania, jednocześnie naciskając i przytrzymując przycisk zasilania znajdujący się z tyłu komputera.
  4. Zwolnij przycisk zasilania.
  5. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby włączyć komputer Mac mini.

Ważne: ta procedura powoduje także wyzerowanie pamięci PRAM komputera. W razie potrzeby należy wprowadzić ponownie godzinę, datę i inne ustawienia parametrów systemu.

Jeśli wyzerowano jednostkę PMU komputera Mac mini, ale ciągle występują problemy z wyświetlaniem obrazu lub włączaniem, skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy Apple (numer 1-800-APL-CARE w Stanach Zjednoczonych) lub umów się na spotkanie serwisowe w sklepie detalicznym Apple Store lub Autoryzowanym Serwisie Apple.

Data publikacji: