MacBook Air: Odgłos podczas aktywowania lub dezaktywowania głowicy dysku twardego (HDD)

Od czasu do czasu dysk twardy (HDD) może wydawać odgłos klikania podczas aktywowania lub przechodzenia w stan nieaktywności.

Należy pamiętać, że dysk twardy może przejść w stan nieaktywności również w trakcie intensywnego używania komputera. Ten dźwięk może być również słyszalny podczas usypiania lub budzenia komputera. Jest to normalny objaw związany z aktywowaniem i dezaktywowaniem głowic zapisu/odczytu dysków twardych.

Data publikacji: