Wybieranie typu dokumentu w aplikacji Pages na Macu, iPhonie lub iPadzie

Użyj dokumentu edytora tekstu do listów lub raportów lub użyj dokumentu makiety strony do biuletynów lub ulotek.

 • W dokumencie edytora tekstu tekst przepływa z jednej strony na drugą, a po osiągnięciu końca strony nowe strony są tworzone automatycznie. Jest to dobre rozwiązanie do takich dokumentów, jak raporty lub listy, których główną zawartością jest tekst.
 • W dokumencie makiety strony można ręcznie zmieniać układ stron i dowolnie rozmieszczać pola tekstowe, obrazy i inne obiekty na stronie. Wybierz makietę strony dla biuletynów, ulotek i innych dokumentów zawierających wiele elementów graficznych.

Szablony w aplikacji Pages są przeznaczone do edytora tekstu lub makiety strony. Jeśli po wybraniu szablonu stwierdzisz, że chcesz zmienić typ dokumentu, możesz w dowolnym momencie przekonwertować dokument.


Wybieranie typu dokumentu na Macu

Możesz utworzyć podstawowy dokument edytora tekstu lub makiety strony, wybierając odpowiedni szablon. Możesz również zmienić typ dokumentu już po rozpoczęciu nad nim pracy.

Tworzenie podstawowego dokumentu

W aplikacji Pages wybierz kolejno opcje Plik > Nowy, a następnie wybierz opcję w zależności od tego, jakiego typu dokument chcesz utworzyć:

 • Aby utworzyć podstawowy dokument edytora tekstu, kliknij dwukrotnie szablon Pusty lub Pusty poziomy w kategorii Podstawowe w narzędziu wyboru szablonów.
 • Aby utworzyć podstawowy dokument makiety strony, kliknij dwukrotnie szablon Pusta makieta w kategorii Podstawowe. Inne kategorie szablonów, takie jak Biuletyny i Książki — pozioma, mają szablony korzystające z typu dokumentu makiety strony.

Aplikacja Pages używa wizytówki użytkownika z aplikacji Kontakty do uzupełnienia w szablonach papeterii, CV albo książek takich informacji, jak Twoje imię i nazwisko. Gdy pojawi się monit o zezwolenie aplikacji Pages na dostęp do danych kontaktowych, kliknij przycisk OK, aby wyrazić na to zgodę, lub wybierz opcję Pages > Ustawienia i wybierz opcję Wypełniaj dane nadawcy danymi z mojej wizytówki w Kontaktach. W Ustawieniach systemowych możesz wyświetlić lub zmienić aplikacje, które mają dostęp do Twoich danych kontaktowych.

Zmiana typów dokumentów

Jeśli część zawartości będzie już dodana do dokumentu, jego konwersja na inny typ może wpłynąć na zawartość w dokumencie.

Jeśli nie wiesz, którego typu dokumentu używasz, zajrzyj do menu Plik. Jeśli w menu Plik będzie wyświetlona opcja Konwertuj do makiety strony, jest to dokument edytora tekstu. Jeśli pojawi się opcja Konwertuj do edytora tekstu, jest to dokument makiety strony.

 • Aby przekonwertować z dokumentu makiety strony na dokument edytora tekstu, otwórz dokument, a następnie wybierz opcję Plik > Konwertuj do edytora tekstu.
 • Aby przekonwertować z dokumentu edytora tekstu na dokument makiety strony, otwórz dokument, a następnie wybierz opcję Plik > Konwertuj do makiety strony. Kliknij Anuluj, jeśli istnieje niezachowana zawartość, której nie chcesz utracić po konwersji.

Jeśli chcesz wrócić do oryginalnego dokumentu, naciśnij klawisze Command+Z, aby cofnąć ostatnie czynności, lub przywróć dokument do poprzedniej wersji.


Wybieranie typu dokumentu na iPhonie lub iPadzie

Możesz utworzyć podstawowy dokument edytora tekstu lub makiety strony, wybierając odpowiedni szablon. Możesz również zmienić typ dokumentu już po rozpoczęciu nad nim pracy.

Tworzenie nowego dokumentu

 1. W menedżerze dokumentów w aplikacji Pages stuknij przycisk Nowy dokument  u góry ekranu, aby otworzyć narzędzie wyboru szablonów. Jeśli dokument jest otwarty, stuknij przycisk Wstecz  w lewym górnym rogu, aby przejść do menedżera dokumentów.
 2. Wybierz opcję w zależności od tego, jakiego typu dokument chcesz utworzyć:
  • Aby utworzyć podstawowy dokument edytora tekstu, stuknij opcję Rozpocznij pisanie. Możesz też stuknąć opcję Wybierz szablon, a następnie stuknąć szablon Pusty lub Pusty poziomy w kategorii Podstawowe.
  • Aby utworzyć podstawowy dokument makiety strony, stuknij opcję Wybierz szablon, a następnie kliknij szablon Pusta makieta w kategorii Podstawowe. Inne kategorie szablonów, takie jak Biuletyny i Książki — pozioma, również mają szablony korzystające z typu dokumentu makiety strony.

Zmiana typów dokumentów

Możesz w dowolnym momencie zmienić typy dokumentów dla bieżącego dokumentu. Jeśli szablon dokumentu został już wybrany i dodano do niego zawartość, zmiana typu dokumentu może wpłynąć na jego zawartość. Pamiętaj, aby zachować kopię dokumentu przed zmianą jego typu.

Aby sprawdzić, jaki typ dokumentu jest używany i zmienić typ dokumentu:

 1. Stuknij róg dokumentu, aby uniknąć zaznaczania tekstu lub obiektów.
 2. Na iPhonie stuknij przycisk Więcej . Na iPadzie stuknij nazwę dokumentu lub stuknij przycisk Więcej w zależności od tego, co jest wyświetlane na pasku narzędzi.
 3. Stuknij opcję Opcje dokumentu, stuknij opcję Ustawienia dokumentu, a następnie stuknij opcję Dokument:
  • Jeśli opcja Treść dokumentu jest włączona, jest to dokument edytora tekstu. 
  • Jeśli opcja Treść dokumentu jest wyłączona, jest to dokument makiety strony.
 4. Aby zmienić typ dokumentu na inny:
  • Aby przekonwertować dokument makiety strony na dokument edytora tekstu, włącz opcję Treść dokumentu.
  • Aby przekonwertować dokument edytora tekstu na dokument makiety strony, wyłącz opcję Treść dokumentu, a następnie stuknij opcję Konwertuj. Stuknij Anuluj, jeśli istnieje niezachowana zawartość, której nie chcesz utracić po konwersji.
 5. Jeśli chcesz wrócić do oryginalnego dokumentu, stuknij przycisk Cofnij , aby cofnąć swoje ostatnie działania. Możesz także przywrócić dokument do poprzedniej wersji.


Data publikacji: