Dodawanie weryfikowalnych rekordów szczepień przeciw COVID-19 do aplikacji Portfel Apple i Zdrowie

Dodaj weryfikowalne dane szczepień przeciw COVID-19 jako kartę szczepień w aplikacji Portfel lub pobierz i przechowuj weryfikowalne rekordy szczepień i wyników testów w aplikacji Zdrowie.

Weryfikowalne rekordy szczepień i wyników testów

Możesz bezpiecznie przechowywać weryfikowalne wersje rekordów szczepień na COVID-19, wyników testów i certyfikatów ozdrowienia w aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone lub iPodzie touch. Rekordy szczepień i wyników testów pobrane w tym weryfikowalnym formacie są podpisane cyfrowo przez świadczeniodawcę szczepienia lub instytucję opieki zdrowotnej. Przypomina to przekazywanie tradycyjnych dokumentów z urzędową pieczęcią. Weryfikowalne rekordy zdrowotne są oznaczone znacznikiem wyboru w aplikacji Zdrowie. Oznacza to, że rekord nie został zmieniony od czasu jego utworzenia.

Weryfikowalne rekordy szczepień lub wyników testów można pobrać, jeśli świadczeniodawca szczepienia lub testu obsługuje ten format. Sprawdź u swojego świadczeniodawcy, czy obsługuje on weryfikowalne rekordy zdrowotne. 

W systemie iOS 15.4 i nowszym obsługiwane jest unijne cyfrowe zaświadczenie COVID1. Dowiedz się więcej na temat obsługiwanej technologii weryfikowalnych rekordów zdrowotnych.

Dodawanie karty szczepień do aplikacji Portfel Apple

W systemie iOS 15.1 możesz bezpiecznie pobrać i zapisać weryfikowalne dane szczepień przeciw COVID-19 w aplikacji Zdrowie i dodać kartę szczepień do aplikacji Portfel2.

Ekran telefonu iPhone wyświetlający rekord szczepienia przeciw COVID-19 gotowy do dodania do aplikacji Portfel i Zdrowie 

Jeśli otrzymasz kod QR

Możesz zeskanować kod QR otrzymany od świadczeniodawcy szczepienia lub testu na COVID-19, aby dodać weryfikowalne dane zdrowotne do aplikacji Zdrowie.

 1. Otwórz aplikację Aparat z ekranu początkowego, centrum sterowania lub zablokowanego ekranu na telefonie iPhone lub iPodzie touch.
 2. Wybierz tylny aparat.
 3. Ustaw urządzenie tak, aby kod QR pojawił się w wizjerze w aplikacji Aparat. Twoje urządzenie rozpozna kod QR i wyświetli powiadomienie aplikacji Zdrowie.
 4. Stuknij powiadomienie aplikacji Zdrowie.
 5. W przypadku weryfikowalnych rekordów szczepień stuknij przycisk Dodaj do Portfela i Zdrowia, aby dodać rekord do aplikacji Zdrowie i aplikacji Portfel.
 6. Stuknij opcję Gotowe.

W przypadku zmiany w rekordzie szczepień, np. po otrzymaniu dodatkowej dawki, konieczne będzie dodanie nowego kodu QR.

Jeśli zachowasz obraz kodu QR

Aby dodać weryfikowalne rekordy zdrowotne do aplikacji Zdrowie, możesz użyć aplikacji Zdjęcia i funkcji Tekst na żywo.

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Stuknij obraz swojego kodu QR.
 3. Dotknij i przytrzymaj kod QR na obrazku, a następnie stuknij opcję Otwórz w aplikacji Zdrowie.
 4. W przypadku weryfikowalnych rekordów szczepień stuknij przycisk Dodaj do Portfela i Zdrowia, aby dodać rekord do aplikacji Zdrowie i aplikacji Portfel.
 5. Stuknij opcję Gotowe.

W przypadku zmiany w rekordzie szczepień, np. po otrzymaniu dodatkowej dawki, konieczne będzie dodanie nowego kodu QR.

Jeśli otrzymasz plik do pobrania

Możesz pobrać weryfikowalny rekord zdrowotny otrzymany od świadczeniodawcy szczepienia lub testu na COVID-19, aby dodać ten rekord do aplikacji Zdrowie.

 1. Stuknij łącze pobierania na telefonie iPhone lub iPodzie touch.
 2. W przypadku weryfikowalnych rekordów szczepień stuknij przycisk Dodaj do Portfela i Zdrowia, aby dodać rekord do aplikacji Zdrowie i aplikacji Portfel.
 3. Stuknij opcję Gotowe.

iPhone wyświetlający kartę Podsumowanie w aplikacji Zdrowie z rekordem szczepienia dodanym do aplikacji Portfel 

Jeśli masz istniejący weryfikowalny rekord szczepienia zapisany w aplikacji Zdrowie

Jeśli wcześniej został zeskanowany kod QR, pobrano plik lub miało miejsce połączenie z pracownikiem służby zdrowia w celu dodania dokumentacji medycznej na telefonie iPhone lub iPodzie touch, możesz dodać zachowany weryfikowalny rekord szczepienia przeciw COVID-19 do aplikacji Portfel.

 1. Otwórz aplikację Zdrowie.
 2. Stuknij pozycję Podsumowanie w lewym dolnym rogu.
 3. W obszarze Rekordy szczepień stuknij opcję Dodaj do Portfela.

Jeśli nie widzisz opcji Dodaj do Portfela:

 1. Stuknij pozycję Przeglądaj w prawym dolnym rogu, a następnie opcję Szczepienia.
 2. Stuknij typ rekordu Szczepienie.
 3. Stuknij weryfikowalny rekord szczepienia ze znacznikiem wyboru.
 4. Stuknij opcję Dodaj do Portfela.

Ekran telefonu iPhone wyświetlający kartę szczepień w aplikacji Portfel 

Karty szczepień w aplikacji Portfel

Po dodaniu karty szczepień w aplikacji Portfel możesz ją w każdej chwili wyświetlić i okazać. Awers karty zawiera Twoje imię i nazwisko, rodzaj szczepionki, daty podania dawek, wystawcę i kod QR.

Pełne szczegóły karty szczepień nie będą widoczne, dopóki nie uwierzytelnisz się za pomocą Face ID, Touch ID lub kodu.

Karty szczepień nie można udostępniać innym użytkownikom telefonu iPhone, iPoda touch lub Apple Watch.

 

Dodawanie weryfikowalnych rekordów zdrowotnych

W zależności od miejsca wykonania szczepienia lub testów na COVID-19 możesz bezpiecznie pobrać i zapisać weryfikowalne rekordy zdrowotne w aplikacji Zdrowie przy użyciu kodu QR lub pliku do pobrania.

Jeśli szczepienia lub testy na COVID-19 zostały wykonane przez świadczeniodawcę, który obsługuje funkcję Dane zdrowotne na telefonie iPhone oraz weryfikowalne rekordy zdrowotne, możesz połączyć się ze swoim świadczeniodawcą w aplikacji Zdrowie. Po połączeniu zostają automatycznie pobrane wszystkie weryfikowalne rekordy zdrowotne.

Dowiedz się więcej na temat dodawania rekordów zdrowotnych.

 

Wyświetlanie weryfikowalnych rekordów zdrowotnych

Po pobraniu i zapisaniu weryfikowalnych rekordów zdrowotnych w aplikacji Zdrowie możesz je w każdej chwili wyświetlić.

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Przeglądaj.
 2. Stuknij opcję Szczepienia lub Wyniki testów.
 3. Stuknij weryfikowalny rekord zdrowotny, który chcesz wyświetlić.

Weryfikowalny rekord zdrowotny w aplikacji Zdrowie zawiera takie informacje, jak imię i nazwisko, data urodzenia, podana szczepionka lub wykonany test, a także kod QR powiązany z tym weryfikowalnym rekordem zdrowotnym.

Udostępnianie weryfikowalnych rekordów zdrowotnych

Weryfikowalne rekordy zdrowotne możesz udostępniać aplikacjom innych firm, gdy zatwierdzona aplikacja zażąda dostępu do tych informacji. Gdy aplikacje zażądają dostępu do weryfikowalnych rekordów zdrowotnych, możesz wybrać, które konkretnie rekordy chcesz udostępnić, a rekordy te zostaną udostępnione aplikacji tylko raz. Aplikacje innych firm nie mają stałego dostępu do weryfikowalnych rekordów zdrowotnych, które udostępniasz.

Ponieważ dane te są w weryfikowalnym formacie, jeśli zdecydujesz się udostępnić wyniki testów i zaświadczenia o szczepieniu aplikacjom stron trzecich — takim jak firmy lub miejsca imprez — aplikacje stron trzecich mogą potwierdzić, że dane zostały wydane przez świadczeniodawcę testów lub szczepień i nie zostały zmienione od czasu wydania. 

Apple nie bierze udziału w procesie weryfikacji strony trzeciej i nie będzie mieć dostępu do tych danych po ich zaimportowaniu lub udostępnieniu.


1. Możliwość dodawania weryfikowalnych szczepień, wyników badań i certyfikatów ozdrowienia jest dostępna w miejscach, które obsługują tę technologię.

2. W aplikacji Portfel nie można przechowywać rekordów z wynikami testów ani certyfikatami ozdrowienia.

Data publikacji: