Porządkowanie przypomnień na iPhonie lub iPadzie

Porządkuj przypomnienia przy użyciu list i tagów w aplikacji Przypomnienia. Narzędzia, takie jak Listy zakupów, pozwalają zrobić znacznie więcej, ponieważ automatycznie dzielą artykuły zakupowe na kategorie, podczas gdy szablony umożliwiają zapisywanie i ponowne wykorzystywanie list.


Tworzenie, edytowanie i grupowanie list przypomnień

Dodaj listy, aby zarządzać różnymi aspektami swojego życia, takimi jak praca lub szkoła, albo stwórz listę zakupów, która podzieli Twoje produkty na kategorie.

Tworzenie listy

 1. Otwórz aplikację Przypomnienia, a następnie stuknij opcję Dodaj listę. Jeśli pojawi się monit, wybierz konto, którego chcesz użyć.
 2. Wpisz nazwę listy.
 3. Wybierz kolor i ikonę lub emoji, aby dostosować listę i ułatwić jej szybkie rozpoznanie. Możesz też skonwertować listę na listę inteligentną.
  Po utworzeniu nowej listy można ją spersonalizować. Możesz wybrać ikonę lub nazwę, a także skorzystać z narzędzi, takich jak Szablony i Inteligentne listy.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Ikony są dostępne wyłącznie w przypadku list utworzonych przy użyciu konta iCloud.

Edytowanie listy

 1. Stuknij listę, którą chcesz edytować, a następnie stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Pokaż informacje o liście.
 3. Zmień nazwę listy, jej kolor lub ikonę.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Grupowanie list

Listy można porządkować w grupach. Można na przykład utworzyć grupę o nazwie Praca, która zawiera wszystkie listy związane z pracą.

 1. Stuknij i przytrzymaj listę. Następnie przeciągnij listę na inną listę.
 2. Nazwij nową grupę.
 3. Stuknij opcję Utwórz.

Przenoszenie przypomnienia na inną listę

 1. Stuknij listę, a następnie stuknij przypomnienie, które chcesz przenieść.
 2. Stuknij przycisk Edycja szczegółów .
 3. Stuknij opcję Lista, a następnie wybierz listę, do której chcesz przenieść przypomnienie.
 4. Stuknij opcję Gotowe. 

Możesz również przeciągnąć przypomnienie na inną listę:

 1. Stuknij i przytrzymaj przypomnienie jednym palcem.
 2. Trzymając przypomnienie, stuknij przycisk Listy, aby wrócić do list*.
 3. Upuść przypomnienie na liście, do której chcesz je przenieść.
 4. Aby przenieść wiele przypomnień, stuknij jedno z nich i je przytrzymaj, a następnie innym palcem stuknij inne przypomnienia, które chcesz uwzględnić.

* Jeśli korzystasz z iPada, listy pozostaną widoczne, dzięki czemu możliwe będzie przeciąganie przypomnień pomiędzy listami.

Zmiana kolejności przypomnień na liście

Stuknij i przytrzymaj przypomnienie, a następnie przeciągnij je do żądanego miejsca na liście. Koniecznie upuść je pomiędzy przypomnieniami — jeśli upuścisz je na przypomnieniu, stanie się ono zadaniem podrzędnym.

Jeśli przypomnienie, które przeciągasz, zawiera podzadania, są one przenoszone wraz z nim.


Tworzenie i używanie szablonów list

W systemach iOS 16, iPadOS 16 i nowszych możesz zachować listę jako szablon i używać jej w rutynowych czynnościach, listach wysyłanych rzeczy i nie tylko. Możesz udostępnić swój szablon i pobrać szablony udostępniane przez inne osoby.

Zmienianie listy w szablon

 1. W aplikacji Przypomnienia otwórz listę, której chcesz użyć jako szablonu.
 2. Stuknij przycisk Więcej .
 3. Stuknij opcję Zachowaj jako szablon.
 4. Wybierz nazwę dla szablonu, a następnie stuknij opcję Zachowaj.

Po utworzeniu szablonu żadne zmiany, które wprowadzisz na tej liście, nie mają wpływu na szablon.

Dowiedz się, jak udostępniać szablony innym osobom. Aby pobrać szablon i korzystać z niego, musisz użyć aplikacji Przypomnienia w urządzeniach z systemem iOS 16, iPad OS 16, macOS Ventura lub nowszym.

Edytowanie szablonów

 1. W aplikacji Przypomnienia stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Szablony.
 3. Stuknij przycisk Informacje na szablonie, który chcesz edytować.
 4. Stuknij opcję Edycja szablonu, aby wprowadzić zmiany, lub stuknij opcję Usuń szablon, aby usunąć szablon.
 5. Stuknij opcję Gotowe lub Usuń.

Kiedy edytujesz szablon, który został udostępniony, każda osoba, której został udostępniony, musi go ponownie pobrać, aby otrzymać uaktualnienia. Jeśli usuniesz szablon, nie wpłynie to na wcześniej pobrane wersje tego szablonu.

Tworzenie listy z szablonów

 1. W aplikacji Przypomnienia stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Szablony.
 3. Stuknij szablon, którego chcesz użyć.
 4. Wprowadź nazwę dla nowej listy, a następnie stuknij opcję Utwórz.

Porządkowanie list za pomocą tagów

Tagi pozwalają szybko i automatycznie porządkować przypomnienia na podstawie słów kluczowych. Na przykład utwórz przypomnienie „Odebrać nawóz do roślin” za pomocą tagów takich jak #Sprawy, #Ogrodnictwo lub #Zakupy. Możesz także używać tagów razem z istniejącymi listami, aby wyszukiwać i filtrować przypomnienia na wielu listach.

Tworzenie tagu

 1. Podczas tworzenia lub edytowania przypomnienia stuknij opcję Tag  na pasku szybkich narzędzi.
 2. Stuknij słowo kluczowe. Tag musi być jednym słowem, ale możesz używać łączników i podkreśleń, aby nazwy tagów były dłuższe.

Możesz również dodać tag bezpośrednio w przypomnieniu, wpisując znak #. Zwróć uwagę na sugestie tagów, w tym te używane w aplikacji Notatki, nad słowem kluczowym podczas pisania.

Tagi są dostępne wyłącznie w przypadku przypomnień utworzonych przy użyciu konta iCloud.

Wyświetlanie przypomnień z określonymi tagami za pomocą przeglądarki tagów

Każdy utworzony tag jest automatycznie dodawany jako przycisk w przeglądarce tagów u dołu widoku listy.
Zobacz wszystkie tagi używanie w aplikacji Przypomnienia w przeglądarce tagów.

Wystarczy stuknąć jeden lub więcej przycisków tagów w sekcji Tagi, aby wyświetlić oznaczone nimi przypomnienia ze wszystkich swoich list. Jeśli wybierzesz więcej niż jeden tag, zobaczysz tylko przypomnienia zawierające wszystkie wybrane tagi.

Przeglądarka tagów wyświetla wszystkie tagi aktualnie zastosowane do przypomnień. Jeśli tag nie jest już używany, nie zobaczysz go w przeglądarce tagów.

Dodawanie tagu do wielu przypomnień jednocześnie

 1. Otwórz listę i stuknij przycisk Więcej .
  Po wyświetleniu notatki stuknij przycisk Więcej, aby wyświetlić więcej opcji.
 2. Stuknij opcję Zaznacz przypomnienia i wybierz przypomnienia, które chcesz oznaczyć tagiem.
 3. Stuknij przycisk Więcej czynności , a następnie stuknij opcję Dodaj tag.
  Do poszczególnych przypomnień na liście możesz dodawać tagi.
 4. Wybierz tag lub tagi, które chcesz dodać, a następnie stuknij opcję Zastosuj.

Usuwanie tagu z przypomnienia

 1. Dotknij i przytrzymaj tag w przypomnieniu.
 2. Stuknij klawisz usuwania na klawiaturze.

Usuwanie tagu lub zmienianie jego nazwy

 1. W przeglądarce tagów na dole widoku list stuknij tag, który chcesz usunąć lub którego nazwę chcesz zmienić.
 2. Stuknij przycisk Więcej .
 3. Stuknij opcję Usuń tag lub Zmień nazwę taga.
 4. Stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić, lub wpisz nową nazwę i stuknij opcję OK, aby potwierdzić.

Jeśli utworzysz tag na urządzeniu z systemem iOS 15 albo iPadOS 15 lub nowszym, pojawi się on jako tag w aplikacji Przypomnienia na innych urządzeniach Apple z systemem iOS 15, iPadOS 15 albo macOS Monterey lub nowszym. Jeśli inne urządzenia korzystają ze starszej wersji oprogramowania, nie zobaczysz tagu, chyba że jest on częścią tytułu lub notatki przypomnienia, gdzie zobaczysz tag jako zwykły tekst.

Gdy udostępnisz przypomnienie z tagiem osobie używającej systemu iOS 15, iPadOS 15 lub macOS Monterey, osoba ta będzie widzieć oznaczony tagiem wyraz, który nie będzie jednak wyświetlany jako rzeczywisty tag, dopóki osoba ta nie przekonwertuje go na tag. Jeśli spróbujesz udostępnić notatkę z tagami komuś, kto używa starszej wersji oprogramowania, ta osoba w ogóle nie zobaczy taga, chyba że znajduje się on w tytule lub notatce przypomnienia, gdzie zobaczy go jako zwykły tekst.


Używanie list inteligentnych

Wbudowana w aplikację Przypomnienia funkcja list inteligentnych pozwala na szybki wgląd we wszystkie przypomnienia ze wszystkich własnych list. Możesz nawet tworzyć własne niestandardowe listy inteligentne, aby automatycznie zbierać przypomnienia na podstawie ustawionych reguł. Przypomnienia, które pasują do tagów i wymagań filtrowania listy inteligentnej, są automatycznie dodawane do tej listy.

Listy inteligentne są dostępne wyłącznie w przypadku list utworzonych przy użyciu konta iCloud.

Wyświetlanie przypomnień na wyselekcjonowanych listach inteligentnych

Na ekranie głównym aplikacji Przypomnienia zobaczysz wbudowane listy inteligentne, które automatycznie porządkują przypomnienia w szybkich widokach:

 • Na liście Dziś wyświetlane są wszystkie przypomnienia z dzisiejszym terminem oraz przypomnienia, które są zaległe.
 • Na liście Zaplanowane wyświetlane są wszystkie przypomnienia, które mają ustawiony termin — przeszły, dzisiejszy lub przyszły.
 • Na liście Z flagą wyświetlane są wszystkie przypomnienia, do których przypisano flagę.
 • Na liście Wszystkie wyświetlane są wszystkie przypomnienia uporządkowane według list.

Listy inteligentne obejmują przypomnienia ze wszystkich własnych list. Na listach inteligentnych Zaplanowane, Wszystkie i Z flagą możesz stuknąć przycisk Więcej  i wybrać pozycję Pokaż wykonane, aby uwzględnić wszystkie wykonane przypomnienia.

Możesz również zobaczyć listy inteligentne Przypisane do mnie i Sugestie Siri. Lista Przypisane do mnie pokazuje wszystkie przypisane do Ciebie przypomnienia na udostępnionych listach. Lista Sugestie Siri pokazuje sugerowane przypomnienia, które możesz utworzyć na podstawie aplikacji Poczta i Wiadomości.

Tworzenie własnej listy inteligentnej

 1. Na ekranie głównym aplikacji Przypomnienia stuknij opcję Dodaj listę.
 2. Jeśli pojawi się monit, wybierz konto iCloud. Wpisz nazwę listy, a następnie stuknij opcję Skonwertuj na listę inteligentną.
  Podczas tworzenia nowej listy możesz wybrać opcję utworzenia inteligentnej listy w opcjach Typ listy.
 3. Wybierz tagi, których chcesz używać dla tej listy. Możesz też stuknąć dowolny z następujących filtrów, aby go ustawić.
  Podczas tworzenia inteligentnej listy możesz dodawać filtry, takie jak przypomnienia z ustawionym terminem.
  • Data: dodaj do listy przypomnienia, które mają termin w określonym zakresie dat (które wybierasz) lub względnym zakresie, jak w następnym tygodniu lub w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.
  • Czas: dodaj do listy przypomnienia, które mają termin w określonym czasie, jak rano, po południu, wieczorem lub w nocy.
  • Lokalizacja: dodaj do listy przypomnienia, które pasują do określonej lokalizacji.
  • Flaga: dodaj do listy przypomnienia oznaczone flagą.
  • Priorytet: dodaj do listy przypomnienia, które mają ten sam priorytet — wysoki, średni lub niski.
 4. Wybierz kolor i ikonę lub emoji, aby dostosować listę i ułatwić jej szybkie rozpoznanie.
 5. Stuknij opcję Gotowe.

Możesz też skonwertować zwykłą listę1 na listę inteligentną:

 1. Stuknij przycisk Więcej  podczas wyświetlania listy przypomnień.
 2. Stuknij opcję Pokaż informacje o liście.
 3. Przewiń w dół poniżej ikon, a następnie stuknij opcję Konwertuj na listę inteligentną.2.

1. Nie można przekonwertować udostępnionej listy w listę inteligentną.

2. Po przekonwertowaniu zwykłej listy w listę inteligentną nie można przekonwertować jej z powrotem na zwykłą listę.

Data publikacji: