Używanie tagów i folderów inteligentnych w aplikacji Notatki na iPhonie i iPadzie

Używaj tagów, aby szybko kategoryzować notatki, dzięki czemu później łatwo je znaleźć. Wystarczy dodać jeden lub więcej tagów — takich jak #praca lub #zakupy — w dowolnym miejscu notatki. Możesz także używać tagów wraz z istniejącymi folderami, aby przeszukiwać i filtrować notatki w wielu folderach.

W systemach iOS 15 i iPadOS 15 oraz nowszych można dodawać tagi w dowolnym miejscu notatki zarówno na iPadzie, jak i iPhonie. 

Dodawanie tagu do notatki

W systemach iOS 15 i iPadOS 15 oraz nowszych możesz dodawać tagi w dowolnym miejscu notatki, również w tytule. Aby dodać tag do notatki, wpisz symbol #, a następnie nazwę tagu lub wybierz tag z menu sugestii nad klawiaturą. Kolor tekstu się zmieni, co oznacza, że tag został dodany. Możesz również dodawać tagi w swoich rysunkach za pomocą Apple Pencil na iPadzie — wystarczy, że naszkicujesz symbol # i nazwę tagu w notatce.

Nazwy tagów muszą być jednym ciągłym słowem, ale możesz używać łączników, cyfr i podkreśleń, aby nazwy tagów były dłuższe — na przykład #produkty-ogrodnicze. Do jednej notatki można dodać wiele tagów, a każdy dodany tag jest automatycznie dodawany do przeglądarki tagów pod listą folderów.

Wybierz wiele notatek i stuknij opcję Tagi, aby dodać tag do wielu notatek jednocześnie. 

Aby dodać tag do wielu notatek:

 1. Przejdź do folderu z listą notatek.
 2. Stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Zaznacz notatki.
 3. Zaznacz notatki, a następnie stuknij opcję Tagi u dołu ekranu.
 4. Zaznacz tagi, które chcesz dodać do notatek, a następnie stuknij opcję OK.

Jeśli utworzysz tag na urządzeniu z systemem iOS 15 lub iPadOS 15, pojawi się on w aplikacji Notatki na innych urządzeniach Apple, o ile jest na nich zainstalowana najnowsza wersja systemu iOS 14, iPadOS 14 lub macOS Big Sur. Jeśli na innych urządzeniach jest używana starsza wersja oprogramowania, notatka z tagiem będzie ukryta.

Gdy udostępnisz notatkę z tagiem osobie używającej co najmniej najnowszej wersji systemu iOS 14, iPadOS 14 lub macOS Big Sur, osoba ta będzie widzieć oznaczony tagiem wyraz, który nie będzie jednak wyświetlany jako rzeczywisty tag, dopóki osoba ta nie doda go jako tagu. Gdy spróbujesz udostępnić notatkę z tagiem osobie, która używa starszej wersji oprogramowania, osoba ta w ogóle nie zobaczy notatki.

Nie możesz zablokować notatki zawierającej tag ani nie możesz dodać tagu do zablokowanej notatki.

Wyświetlanie notatek z tagami

Po utworzeniu tagu możesz go znaleźć w samej notatce oraz w przeglądarce tagów, która znajduje się poniżej listy folderów.

Korzystając z przeglądarki tagów w aplikacji Notatki można wyświetlić wszystkie notatki zawierające określony tag. 

Aby wyświetlić listę notatek z określonym tagiem lub wieloma tagami:

 1. Przejdź do przeglądarki tagów.
 2. Stuknij tag lub opcję Wszystkie tagi. Jeśli stukniesz jeden tag, zostanie wyświetlona lista notatek zawierających ten konkretny tag. Jeśli stukniesz opcję Wszystkie tagi, zostanie wyświetlona lista wszystkich notatek zawierających tagi.

Jeśli chcesz jeszcze bardziej filtrować notatki, na przykład aby znaleźć notatki zawierające dwa określone tagi:

 1. Przejdź do przeglądarki tagów.
 2. Stuknij tag, a następnie zaznacz inny tag. Powinny zostać wyświetlone wszystkie notatki zawierające te dwa tagi.

Usuwanie tagów z notatek lub zmiana nazwy tagów

W systemach iOS 15 i iPadOS 15 możesz zmienić nazwy tagów lub je usunąć, gdy skończysz z nich korzystać. Aby zmienić nazwę lub usunąć tag:

Przeglądarka tagów umożliwia wybieranie tagów oraz zmianę ich nazwy lub usuwanie ich. 

 1. Przejdź do przeglądarki tagów na dole widoku listy folderów.
 2. Dotknij i przytrzymaj tag, który chcesz edytować.
 3. W menu podręcznym stuknij opcję Usuń tag  lub Zmień nazwę tagu .
 4. Stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić, lub wpisz nową nazwę i stuknij polecenie Zmień nazwę, aby potwierdzić.

Przeglądarka tagów wyświetli tylko tagi używane w notatkach. Jeśli usuniesz tag, zostanie on usunięty z przeglądarki tagów.

Tworzenie folderu inteligentnego

Foldery są świetnym sposobem organizowania notatek w kategorie, takie jak praca lub projekty osobiste. Foldery inteligentne działają jak filtry zbierające notatki z tagami. Notatki pozostają w oryginalnym folderze, w którym zostały utworzone — inteligentne foldery to po prostu zaawansowany sposób na szybki dostęp do notatek i ich organizowanie. Folderów inteligentnych można używać jako łatwego sposobu znajdowania notatek, do których chcesz regularnie się odwoływać — takich jak wpisy dziennika, przepisy kulinarne lub dokumenty służbowe.

Notatki można filtrować, wybierając wiele tagów. 

Aby utworzyć folder inteligentny:

 1. Stuknij przycisk Nowy folder .
 2. Wprowadź nazwę folderu, a następnie stuknij opcję Skonwertuj na folder inteligentny.
 3. Wybierz filtry, których chcesz używać do automatycznego wybierania notatek do inteligentnego folderu, a następnie stuknij OK. Możesz wybrać filtry na podstawie tagów, daty utworzenia notatki, daty ostatniej edycji notatki i innych opcji.
 4. Stuknij ponownie OK, aby utworzyć inteligentny folder.

Folder inteligentny możesz też utworzyć z poziomu przeglądarki tagów. Wystarczy stuknąć tag, a następnie stuknąć przycisk Więcej , stuknąć opcję Utwórz folder inteligentny, dodać nazwę i stuknąć opcję OK.

Konwertowanie folderu na folder inteligentny

Aby przekonwertować istniejący folder na folder inteligentny:

 1. Podczas przeglądania folderu, który chcesz przekonwertować, stuknij przycisk Więcej .
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Konwertuj na folder inteligentny.

Podczas konwertowania folderu jego notatki są przenoszone do folderu Notatki i oznaczane tagiem nazwy folderu inteligentnego. Pamiętaj, że nie możesz konwertować folderów udostępnionych, folderu z podfolderem ani folderu zawierającego zablokowane notatki.

Po przekonwertowaniu folderu na folder inteligentny nie można cofnąć tej operacji. Jeśli nie potrzebujesz już folderu inteligentnego, musisz go usunąć.

Edycja folderu inteligentnego

 1. Dotknij i przytrzymaj folder inteligentny.
 2. Stuknij opcję Edycja folderu inteligentnego.
 3. Zmień nazwę lub stuknij opcję Zarządzaj folderem inteligentnym, aby zmienić bieżące filtry.
 4. Stuknij opcję OK.

W aplikacji Notatki w systemie iOS 16 nazwy folderów inteligentnych można edytować.

Więcej funkcji aplikacji Notatki

Data publikacji: