Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 14.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 14.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 14.1*

Wydano 4 maja 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Catalina i macOS Mojave

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Firma Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2021-30665: yangkang (@dnpushme), zerokeeper i bianliang z 360 ATA

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Catalina i macOS Mojave

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Firma Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30663: anonimowy badacz

 

* Safari 14.1 obejmuje zawartość związaną z zabezpieczeniami z Safari 14.1 (wydanej 26 kwietnia 2021 r.). Po zainstalowaniu tego uaktualnienia numerem kompilacji dla Safari 14.1 jest 15611.1.21.161.7 w systemie macOS Catalina i 14611.1.21.161.7 w systemie macOS Mojave.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: