Weryfikowanie domen w usługach Apple Business Manager i Apple School Manager

Poznaj uaktualnione wymagania dotyczące weryfikowania domen w usługach Apple Business Manager i Apple School Manager.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów sieci.

Apple wymaga od organizacji weryfikacji wszystkich istniejących niezweryfikowanych domen oraz nowych domen powiązanych z usługami Apple Business Manager i Apple School Manager. Należy to zrobić przed utworzeniem zarządzanych kont Apple ID.

8 grudnia 2021 roku wszystkie niezweryfikowane domeny zostały usunięte z organizacji Apple Business Manager i Apple School Manager. Zarządzane konta Apple ID w niezweryfikowanych domenach zostaną poddane migracji do domeny zastrzeżonej. Użytkownicy końcowi nie zostaną powiadomieni o tej zmianie. Wszystkie role i uprawnienia, w tym hasło konta i powiązany adres e-mail, pozostaną niezmienione. Na przykład jeśli używasz domeny example.com i nie zweryfikujesz jej do grudnia, nazwy zarządzanych kont Apple ID zostaną automatycznie zmienione z osoba@example.com na osoba@examplecom.appleid.com.

Nie będzie to miało wpływu na administratorów.

Aby zapobiec zakłóceniom, już teraz zweryfikuj domenę lub przenieś zarządzane konta Apple ID do domeny zweryfikowanej lub zastrzeżonej.


Wyświetlanie domen

Aby ustalić, czy konieczna jest weryfikacja domeny, zaloguj się do usługi Apple Business Manager lub Apple School Manager i wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta. Domeny z zielonym kółkiem po lewej stronie nazwy są zweryfikowane. Domeny z żółtym kółkiem wymagają weryfikacji.

Widok domen na karcie ustawień Organizacja w ustawieniach usługi Apple Business Manager

Weryfikowanie istniejących domen w usłudze Apple Business Manager.

Weryfikowanie istniejących domen w usłudze Apple School Manager.


Usuwanie domeny

Aby usunąć domenę, której nie możesz zweryfikować lub nie zamierzasz używać, zaloguj się do usługi Apple Business Manager lub Apple School Manager i wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta. Kliknij przycisk Edycja obok opcji Domeny, a następnie kliknij przycisk Usuń. Jeśli w niezweryfikowanej lub nieużywanej domenie znajdują się zarządzane konta Apple ID, kliknij przycisk Uaktualnij nazwę domeny, aby przenieść zarządzane konta Apple ID do domeny zweryfikowanej lub zastrzeżonej. Konieczne będzie powiadomienie tych użytkowników, że przy następnym logowaniu będą musieli użyć uaktualnionego zarządzanego konta Apple ID.


Zweryfikowane domeny

Niektóre funkcje wymagają zweryfikowanych domen. Należą do nich między innymi integracja usługi Apple School Manager z systemem informacji o studentach (SIS), importowanie użytkowników za pomocą protokołu Secure File Transfer Protocol (SFTP) lub włączanie uwierzytelniania federacyjnego. Jeśli chcesz korzystać z tych funkcji, musisz używać zweryfikowanej domeny.

Zweryfikowanie domeny najwyższego poziomu nie powoduje zweryfikowania jej poddomen. Na przykład zweryfikowanie domeny example.com nie powoduje zweryfikowania domeny appleid.example.com. Domena appleid.example.com wymaga niezależnej weryfikacji.

Domena zastrzeżona

Domena zastrzeżona to domena dostarczona przez Apple. Można jej używać bez dodatkowej weryfikacji. Jest oparta na witrynie używanej w chwili rejestracji w usłudze Apple Business Manager. Na przykład jeśli zarejestrowano się przy użyciu witryny www.example.com, domeną zastrzeżoną jest example.appleid.com. Jeśli z tej samej domeny korzysta więcej niż jedna organizacja, do nazwy domeny jest dodawany kolejny numer, na przykład example2.appleid.com. Domena zastrzeżona jest generowana automatycznie i nie można jej edytować ani usuwać.

Jeśli nie zweryfikujesz domeny

Jeśli nie zweryfikujesz swojej domeny, sesje Wspólnego iPada i iCloud zostaną wylogowane, a zarządzane konta Apple ID w tej domenie zostaną przeniesione do domeny zastrzeżonej. Użytkownicy końcowi nie są powiadamiani o tej zmianie i Twoim obowiązkiem jest ich o tym poinformować.


Wiele organizacji

Tę samą domenę może zweryfikować wiele organizacji, jeśli domena została powiązana z usługą Apple Business Manager przed marcem 2020 roku. Każda organizacja musi zweryfikować domenę indywidualnie. Współpracuj z administratorami usługi Apple Business Manager, aby upewnić się, że jedna organizacja zweryfikowała domenę, zanim druga organizacja rozpocznie ten proces. Jeśli kilka organizacji podejmie próbę zweryfikowania domeny w tym samym czasie, może to spowodować błędy podczas sprawdzania poprawności rekordu TXT.

Osobiste konta Apple ID

Weryfikacja domeny nie powoduje konfliktów z istniejącymi kontami Apple ID używającymi tej domeny. Jeśli jednak organizacja włączy uwierzytelnianie federacyjne, użytkownicy będą musieli wybrać nową nazwę dla kont Apple ID z konfliktami.

Data publikacji: