Udostępnianie lub eksportowanie projektu aplikacji iMovie

Wyślij swój film znajomym i rodzinie, wyeksportuj go w celu obejrzenia na różnych urządzeniach lub udostępnij w mediach społecznościowych.

Udostępnianie lub eksportowanie projektu aplikacji iMovie na telefonie iPhone lub iPadzie

Wyślij film w wiadomości e‑mail lub tekstowej, wyeksportuj go do obejrzenia na innym urządzeniu lub udostępnij w Internecie. Jeśli chcesz edytować film po jego udostępnieniu, otwórz zachowany projekt w aplikacji iMovie, wprowadź zmiany, a następnie udostępnij go ponownie, gdy będzie gotowy.

Wysyłanie filmu w wiadomości e‑mail lub tekstowej

Gotowy film możesz wysłać w wiadomości e-mail za pomocą aplikacji Mail lub w wiadomości tekstowej za pomocą aplikacji Wiadomości.

 1. W przeglądarce Projekty stuknij film, który chcesz udostępnić. Jeśli edytujesz projekt, stuknij opcję Gotowe w lewym górnym rogu.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij , a następnie stuknij opcję Wiadomości lub Mail.
 3. Ukończ utworzoną wiadomość tekstową lub e-mail, a następnie stuknij opcję Wyślij.

Jeśli film jest zbyt duży, aby go wysłać, możesz zmniejszyć rozmiar pliku filmu. Anuluj bieżącą wiadomość tekstową lub e-mail, wróć do ekranu udostępniania, stuknij Opcje, a następnie wybierz niższą rozdzielczość. 

Eksportowanie filmu w celu obejrzenia go na innym urządzeniu

Jeśli chcesz obejrzeć film na innym urządzeniu Apple znajdującym się w pobliżu, możesz użyć funkcji AirDrop, aby przesłać plik. Możesz także zachować film w bibliotece zdjęć.

 1. W przeglądarce Projekty stuknij film, który chcesz udostępnić. Jeśli edytujesz projekt, stuknij opcję Gotowe w lewym górnym rogu.
 2. Stuknij przycisk Wyślij .
 3. Aby zmienić rozdzielczość lub format filmu, stuknij Opcje, a po ustawieniu opcji stuknij pozycję Gotowe.
 4. Wybierz, gdzie chcesz wyeksportować film:
  • Aby użyć funkcji AirDrop, stuknij opcję AirDrop, a następnie stuknij zdjęcie profilowe użytkownika u góry ekranu. Za pomocą funkcji AirDrop możesz również przesyłać zawartość między swoimi urządzeniami firmy Apple. 
  • Aby wyeksportować film do biblioteki zdjęć, stuknij opcję Zachowaj wideo. Jeśli masz włączoną usługę Zdjęcia iCloud, możesz uzyskać dostęp do nagrania wideo ze wszystkich urządzeń Apple zalogowanych na to samo konto iCloud.
  • Aby zachować film w usłudze iCloud Drive, w folderze na urządzeniu lub w usłudze magazynowania innej firmy włączonej w aplikacji Pliki, stuknij opcję Zachowaj do plików, wybierz lokalizację, a następnie stuknij opcję Zachowaj.

Udostępnianie filmu w sieci

Zapisz film w bibliotece zdjęć, a następnie prześlij go do Internetu.

 1. W przeglądarce projektów aplikacji iMovie stuknij projekt, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij przycisk Udostępnij 
 2. Jeśli chcesz zmienić rozdzielczość wideo, stuknij Opcje pod tytułem filmu, a następnie wybierz rozdzielczość. 1080p to dobry wybór do udostępniania w Internecie.
  Niższe rozdzielczości, takie jak 720p HD, generują mniejsze pliki, które można przesłać do sieci szybciej niż filmy o wyższej rozdzielczości.
 3. Stuknij opcję Zachowaj wideo, aby zachować film na urządzeniu w bibliotece aplikacji Zdjęcia.
 4. Otwórz aplikację YouTube lub Facebook na swoim urządzeniu lub odwiedź witrynę usługi, z której chcesz skorzystać, a następnie prześlij swój film.


Udostępnianie lub eksportowanie projektu aplikacji iMovie na komputerze Mac

Wyślij film e-mailem, dodaj go do biblioteki Zdjęć lub przygotuj film do udostępnienia w Internecie. Jeśli chcesz edytować film po jego udostępnieniu, otwórz zachowany projekt w aplikacji iMovie, wprowadź zmiany, a następnie udostępnij go ponownie, gdy będzie gotowy.

Wysyłanie filmu w wiadomości e‑mail

Możesz wysłać film w wiadomości e-mail za pomocą aplikacji Mail.

 1. W przeglądarce Projekty wybierz projekt aplikacji iMovie, który chcesz wysłać, kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Udostępnij projekt. Jeśli edytujesz projekt, kliknij przycisk Udostępnij .
 2. Kliknij pozycję Poczta e-mail.
 3. Kliknij opcję Udostępnij. Jeśli plik filmu przekracza zalecany limit (zwykle 10 MB), na ekranie udostępniania pojawi się ostrzeżenie.
  Okno opcji udostępniania w wiadomości e-mail aplikacji iMovieKliknij menu podręczne Rozdzielczość i wybierz rozdzielczość zmniejszającą plik filmu do rozmiaru obsługiwanego przez większość serwerów pocztowych.
 4. Kliknij opcję Udostępnij. Gdy aplikacja iMovie zakończy eksportowanie filmu do wiadomości e-mail, zostanie wyświetlone powiadomienie.
 5. Ukończ utworzoną wiadomość e-mail, a następnie stuknij opcję Wyślij.

Dodawanie filmu do biblioteki zdjęć

Gdy zachowasz film jako plik, możesz dodać film do biblioteki zdjęć, zachować go w usłudze iCloud Drive lub w innej lokalizacji. Jeśli chcesz wysłać film w wiadomości e-mail za pomocą innego klienta poczty e-mail lub innej usługi, również należy zachować film jako plik.

 1. W przeglądarce Projekty wybierz projekt aplikacji iMovie, który chcesz wysłać, kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Udostępnij projekt. Jeśli edytujesz projekt, kliknij przycisk Udostępnij 
 2. Kliknij opcję Plik.
 3. Kliknij menu podręczne Rozdzielczość i wybierz rozmiar wideo. Domyślna rozdzielczość zależy od zawartości filmu. Wybranie niższej rozdzielczości powoduje utworzenie mniejszego pliku, który można szybciej przesłać do sieci. Wybranie wyższej rozdzielczości powoduje utworzenie większego pliku, który doskonale nadaje się do oglądania na komputerze Mac lub na telewizorze o wysokiej rozdzielczości (HDTV) za pośrednictwem urządzenia Apple TV.
 4. Wybierz lokalizację, w której chcesz zachować plik wideo, a następnie kliknij przycisk Zachowaj.
 5. Przeciągnij wyeksportowany plik filmu do aplikacji Zdjęcia, aby dodać film do biblioteki zdjęć. Jeśli masz włączoną usługę Zdjęcia iCloud, możesz uzyskać dostęp do nagrania wideo ze wszystkich urządzeń Apple zalogowanych na to samo konto iCloud.

Udostępnianie filmu w sieci

Aplikacja iMovie zapewnia zoptymalizowane ustawienia udostępniania w serwisach YouTube i Facebook. To specjalne ustawienie sprawdza się również w przypadku udostępniania na innych stronach internetowych, takich jak Vimeo i Twitter.

 1. Po otwarciu projektu w aplikacji iMovie kliknij przycisk Udostępnij .
 2. Kliknij opcję YouTube i Facebook (YouTube & Facebook). 
 3. Wybierz lokalizację, w której chcesz zachować plik wideo, a następnie kliknij przycisk Zachowaj.
 4. W przeglądarce internetowej odwiedź witrynę, w której chcesz udostępnić swój film, a następnie prześlij plik wideo.


Data publikacji: