Jak wymazać dane na komputerze Mac z procesorem Apple

Wymaż (sformatuj) wbudowany dysk startowy komputera Mac z procesorem Apple.

Ta procedura ma zastosowanie tylko do komputerów Mac z procesorem Apple. Procedura wymazywania danych na komputerze Mac z procesorem Intel jest inna.

Przed wymazaniem danych na komputerze Mac

 


Wymazywanie danych na komputerze Mac za pomocą Narzędzia dyskowego

 1. Uruchamianie w trybie odzyskiwania systemu macOS: włącz komputer Mac i nie zwalniaj przycisku zasilania, dopóki nie pojawi się okno opcji uruchamiania. Wybierz pozycję Opcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Ekran startowy trybu odzyskiwania z zaznaczoną pozycją Opcje
 2. Jeśli zostanie wyświetlona prośba o wybranie użytkownika, którego hasło znasz, wprowadź jego hasło administratora. 
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź identyfikator Apple ID i hasło używane wcześniej na tym komputerze Mac. Nie pamiętasz identyfikatora Apple ID?
 4. W oknie Narzędzia wybierz pozycję Narzędzie dyskowe i kliknij opcję Dalej.
  Opcje odzyskiwania systemu macOS Big Sur z wybranym Narzędziem dyskowym
 5. W sekcji Wewnętrzny na pasku bocznym Narzędzia dyskowego upewnij się, że widzisz wolumin o nazwie Macintosh HD. Nie widzisz dysku Macintosh HD?
 6. Jeśli wcześniej użyto Narzędzia dyskowego do dodawania woluminów wewnętrznych, zaznacz każdy dodatkowy wolumin wewnętrzny na pasku bocznym, a następnie kliknij przycisk usuwania woluminu (-) na pasku narzędzi, aby go usunąć.
  Zignoruj wszystkie woluminy wewnętrzne o nazwie Macintosh HD lub Macintosh HD - Data, a także wszelkie woluminy w sekcjach Zewnętrzne i Obrazy dysków na pasku bocznym.
 7. Wybierz Macintosh HD na pasku bocznym.
 8. Kliknij przycisk Wymaż  na pasku narzędzi, a następnie określ nazwę i format:
  • Nazwa: Macintosh HD
  • Format: APFS
 9. Kliknij opcję Wymaż grupę woluminów.
  Okno Narzędzia dyskowego z zaznaczoną opcją Wymaż grupę woluminów
 10. Jeśli pojawi się monit, wprowadź identyfikator Apple ID. Nie pamiętasz identyfikatora Apple ID?
 11. Na pytanie, czy na pewno chcesz wymazać ten komputer Mac, kliknij opcję Wymaż komputer Mac i uruchom go ponownie.
 12. Po ponownym uruchomieniu komputera Mac postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać język.
 13. Komputer Mac rozpocznie proces aktywacji, który wymaga połączenia z Internetem. Użyj menu Wi-Fi  na pasku menu, aby wybrać sieć Wi-Fi, lub podłącz kabel sieciowy.
 14. Gdy komputer Mac zostanie aktywowany, kliknij opcję Wyjdź i otwórz Narzędzia odzyskiwania.
 15. Aby ponownie uruchomić komputer z wymazanego dysku, z okna narzędzi wybierz opcję Zainstaluj ponownie system macOS, kliknij opcję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować ponownie system macOS.

 


Jeśli dysk Macintosh HD nie jest widoczny w Narzędziu dyskowym

Wbudowany dysk startowy to pierwszy element wyszczególniony na pasku bocznym Narzędzia dyskowego. Nosi nazwę Macintosh HD, o ile nie nazwano go inaczej. Jeśli go tam nie widzisz, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Wyłącz, a następnie odłącz wszystkie niewymagane do pracy urządzenia od komputera Mac i spróbuj ponownie.

Jeśli dysk nadal nie pojawia się w Narzędziu dyskowym lub zgłasza ono, że proces wymazywania nie powiódł się, komputer Mac może wymagać serwisowania. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

 


Więcej informacji

Data publikacji: