Jeśli nie można włączyć iPoda touch lub urządzenie „zawiesiło się”

Dowiedz się, co zrobić, jeśli ekran iPoda touch „zawiesił się” lub nie reaguje na dotyk albo urządzenie zatrzymało się podczas uruchamiania.

Jeśli ekran jest czarny lub „zawiesił się”

Wykonaj czynności dla używanego urządzenia.

Na iPodzie touch (7. generacji)

 1. Naciśnij przycisk górny oraz przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj je, aż pojawi się logo firmy Apple.
  iPod touch ze strzałkami wskazującymi przycisk górny i przycisk zmniejszania głośności.
 2. Jeśli iPod touch nie włącza się, wykonaj te czynności, aby sprawdzić sprzęt i naładować urządzenie. Konieczne może być ładowanie urządzenia nawet przez godzinę.
 3. Jeśli iPod touch nadal się nie włącza, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Na iPodzie touch (6. generacji) lub starszym

 1. Naciśnij przycisk Początek oraz przycisk górny i przytrzymaj je, aż pojawi się logo firmy Apple.
  iPod touch ze strzałkami wskazującymi przycisk Początek i przycisk górny.
 2. Jeśli iPod touch nie włącza się, wykonaj te czynności, aby sprawdzić sprzęt i naładować urządzenie. Konieczne może być ładowanie urządzenia nawet przez godzinę.
 3. Jeśli iPod touch nadal się nie włącza, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Jeśli iPod touch włącza się, ale zatrzymuje się podczas uruchamiania

Jeśli podczas uruchamiania widzisz logo firmy Apple albo czerwony lub niebieski ekran, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Podłącz iPoda touch do komputera. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina otwórz Findera. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave lub starszym albo komputerze PC otwórz aplikację iTunes. Dowiedz się, która wersja systemu macOS działa na Twoim komputerze Mac.
 2. Odszukaj urządzenie na komputerze.
 3. Gdy urządzenie jest podłączone, wykonaj następujące czynności:
  • Na iPodzie touch (7. generacji): naciśnij i przytrzymaj przycisk górny oraz przycisk zmniejszania głośności.
   iPod touch ze strzałkami wskazującymi przycisk górny i przycisk zmniejszania głośności.
  • Na iPodzie touch (6. generacji) lub starszym: naciśnij i przytrzymaj przycisk Początek oraz przycisk górny.
   iPod touch ze strzałkami wskazującymi przycisk Początek i przycisk górny.
 4. Trzymaj przyciski naciśnięte, dopóki nie zobaczysz ekranu trybu awaryjnego.
  iPod touch wyświetlający ekran trybu awaryjnego.
 5. Po wyświetleniu opcji odtwarzania lub uaktualniania wybierz pozycję Uaktualnij.
  Okno Findera wyświetlające monit z opcjami uaktualniania lub odtwarzania iPoda touch. Wybrana jest opcja Uaktualnij.
 6. Komputer pobierze oprogramowanie dla Twojego urządzenia. Jeśli ten proces potrwa dłużej niż 15 minut, iPod touch wyłączy tryb awaryjny. Powtórz kroki 2–4.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy

Skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby zgłosić urządzenie do serwisu.

Data publikacji: