Włączanie lub wyłączanie dźwięku startowego komputera Mac

Dźwięk startowy możesz włączyć lub wyłączyć w panelu preferencji Dźwięk.

W zależności od używanego komputera Mac i systemu macOS dźwięk startowy możesz usłyszeć wkrótce po naciśnięciu przycisku zasilania w celu włączenia komputera Mac. 

W systemie macOS Big Sur 11 lub nowszym możesz zdecydować, czy komputer Mac ma odtwarzać ten dźwięk podczas uruchamiania. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Dźwięk. W okienku Efekty dźwiękowe zastosuj ustawienie Odtwarzaj dźwięk po uruchomieniu, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk startowy.

Okno panelu preferencje dźwięku z zaznaczoną opcją Odtwarzaj dźwięk po uruchomieniu

Data publikacji: