Zarządzanie uaktualnieniami systemu macOS za pomocą rozwiązania Mobile Device Management (MDM)

Administrator systemu w organizacji może zarządzać uaktualnieniami wdrożenia na komputerze Mac.

W systemie macOS Big Sur i nowszym wprowadzono nowe sposoby zarządzania uaktualnieniami systemu macOS za pomocą rozwiązania MDM, zastępując opcje dostępne we wcześniejszych wersjach systemu macOS i oferując nowe opcje zapewniające administratorom większą kontrolę.

W systemie macOS Catalina i wersjach wcześniejszych można skonfigurować adres URL serwera uaktualnień oprogramowania niestandardowego, aby kontrolować, które uaktualnienia są oferowane klientom. Można także użyć polecenia softwareupdate, aby zignorować określone uaktualnienia. W systemie macOS Big Sur i nowszym metody te zastąpiono ograniczeniami MDM, które pozwalają opóźnić uaktualnienia nawet o 90 dni.

Nadal można użyć polecenia softwareupdate --ignore w klientach systemów macOS Catalina 10.15.7 lub macOS Mojave 10.14.6, aby zapobiec instalacji systemu macOS Big Sur lub macOS Monterey, ale opcja --ignore nie jest już dostępna w systemie macOS Big Sur i nowszym.

Zarządzanie okresem dostępności uaktualnień

Aby skonfigurować opóźnione uaktualnienia oprogramowania dla systemu macOS przy użyciu MDM, użyj pakietu danych Ograniczenia. W systemie macOS Big Sur i nowszym można także opóźniać uaktualnienia aplikacji, takich jak Safari. Gdy te opcje są włączone, domyślnie uaktualnienia są opóźnione o 30 dni. Uaktualnienie można opóźnić nawet o 90 dni. Klienty systemu macOS będą otrzymywać uaktualnienia automatycznie po upływie czasu opóźnienia. Więcej informacji na temat upływania czasu opóźnień uaktualnień Apple jest dostępnych w dokumentacji Zarządzanie uaktualnieniami oprogramowania we wdrażaniu urządzeń Apple.

Instalowanie uaktualnień na żądanie

Aby wdrożyć uaktualnienia, gdy opóźnienie jest aktywne, można użyć poleceń MDM, które pozwalają na pobranie i zainstalowanie konkretnych uaktualnień na żądanie bez zmiany ustawień opóźnienia. System macOS Big Sur dodaje nowe opcje, aby zapewnić jeszcze większą kontrolę nad czynnościami instalacyjnymi.

Za pomocą poleceń MDM można sterować klientami systemu macOS, zlecając im pobieranie uaktualnień w tle, instalowanie poprzednio pobranych uaktualnień. Można też wysłać domyślną instrukcję pozwalającą klientom na podjęcie odpowiedniego działania w oparciu o bieżący stan.

W przypadku klientów systemu macOS Big Sur lub nowszego można za pomocą nowych poleceń MDM zlecić klientom pobranie uaktualnienia i poinformowanie użytkownika w sklepie App Store o terminie dostępności uaktualnienia do instalacji lub po prostu pobranie uaktualnienia i zainstalowanie go w późniejszym czasie. Jeśli uaktualnienie wymaga ponownego uruchomienia, można użyć polecenia, aby wymusić ponowne uruchomienie systemu macOS bez interakcji z użytkownikiem. w systemie macOS Monterey dodano opcję pozwalającą określić, ile razy urządzenie ma otrzymać monit o instalację, zanim uaktualnienie zostanie wymuszone.

Jeśli wymusisz ponowne uruchomienie, może dojść do utraty danych.

Zarządzanie ustawieniami klienta

Dodatkowymi ustawieniami klienta systemu macOS można zarządzać za pomocą pakietu danych Software Update. Pakiet ten umożliwia między innymi kontrolowanie, czy klienty macOS mają sprawdzać i instalować uaktualnienia automatycznie, a także czy klient może instalować oprogramowanie przedpremierowe. Umożliwia również ustawianie opcji klienta i uniemożliwia użytkownikom końcowym wprowadzanie zmian w ustawieniach.

Szczegółowe informacje na temat korzystania dowolnego z opisanych ustawień pakietu danych lub poleceń można znaleźć w dokumentacji dostawcy MDM.

Data publikacji: