Jeśli drukarka HP nie działa i wyświetlany jest komunikat, że oprogramowanie HP „...uszkodzi komputer”

Jeśli nie możesz drukować lub skanować przy użyciu drukarki HP, a na komputerze Mac wyświetlane jest ostrzeżenie dotyczące plików oprogramowania HP, konieczne może być zastąpienie sterowników drukarki. 

Jeśli od dnia 22 października 2020 roku drukarka HP nie drukuje lub nie skanuje i wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy, taki jak jeden z poniższych, konieczne może być zastąpienie sterowników drukarki HP w celu wznowienia korzystania z drukarki. 

Może się pojawić następujący komunikat ostrzegawczy: 

  • „[nazwa komponentu oprogramowania HP] uszkodzi komputer”
  • „Zgłoś złośliwe oprogramowanie do Apple...” 
  • „Brak co najmniej jednego komponentu oprogramowania drukarki HP lub jest on uszkodzony” 
  • „Niepowodzenie: %@”
  • „Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem (-21345)”

Jeśli drukarka obsługuje funkcję AirPrint, możesz ją usunąć w oknie Preferencje systemowe > Drukarki i skanery, a następnie połączyć się z drukarką i dodać ją przy użyciu funkcji AirPrint

W przeciwnym razie konieczne może być wykonanie instrukcji z tego artykułu wsparcia technicznego HP w celu rozwiązania problemu. 

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: