Jeśli narzędzie Apple Configurator przestało odpowiadać po wysłaniu polecenia do wielu urządzeń

Narzędzie Apple Configurator może przestać odpowiadać, jeśli wyślesz polecenie do ponad 30 urządzeń jednocześnie.

Za pomocą narzędzia Apple Configurator możesz szybko skonfigurować dużą liczbę urządzeń. Jeśli wyślesz polecenie do ponad 30 urządzeń jednocześnie i masz zainstalowany plik AirTrafficHost 4018.100.177, narzędzie Apple Configurator może przestać odpowiadać. Jeśli tak się stanie, wyślij polecenie do mniejszej liczby urządzeń.

Aby sprawdzić wersję zainstalowanego pliku AirTrafficHost, wybierz opcję Apple Configurator 2 > About Apple Configurator 2 (Informacje o narzędziu Apple Configurator 2).

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Data publikacji: