Nawiązywanie połączenia z ukrytą siecią Wi-Fi na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Ukryte sieci nie są widoczne na liście dostępnych sieci. Aby przyłączyć się do ukrytej sieci, musisz znać jej dokładną nazwę.

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi i upewnij się, że włączono funkcję Wi-Fi. Następnie stuknij opcję Inne.
  2. Wprowadź dokładną nazwę sieci, a następnie stuknij opcję Zabezpieczenia.
  3. Wybierz typ zabezpieczenia. Nie wszystkie ukryte sieci są zabezpieczone. W razie wątpliwości skontaktuj się z administratorem sieci.
  4. Stuknij opcję Inna sieć, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
  5. Wprowadź hasło do sieci w polu Hasło, a następnie stuknij opcję Przyłącz się.

Po przyłączeniu się do sieci zobaczysz obok niej niebieski znacznik wyboru  oraz ikonę połączenia Wi-Fi Wi-Fi: połączono w górnym rogu wyświetlacza.

Data publikacji: