Dostępność wersji aplikacji EKG na zegarku Apple Watch

Funkcje aplikacji EKG mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.

Znajdowanie wersji aplikacji EKG

Ze względu na przepisy w danym kraju lub regionie może nie być dostępna wersja 1 lub wersja 2 aplikacji EKG. Oto jak zweryfikować, która wersja aplikacji EKG jest używana na zegarku Apple Watch lub telefonie iPhone.

Na zegarku Apple Watch

  1. Otwórz aplikację Ustawienia.
  2. Stuknij opcję Serce, a następnie opcję EKG.

Zostanie wyświetlony numer wersji aplikacji EKG.

Na telefonie iPhone

  1. Otwórz aplikację Zdrowie.
  2. Stuknij kartę Przeglądaj, a następnie stuknij opcję Serce.
  3. Stuknij opcję EKG, a następnie opcję Informacje.

Numer wersji aplikacji EKG jest wyświetlany w sekcji Informacje obok pozycji Wersja funkcji.

 

Data publikacji: