Nowości dotyczące użytkowników korporacyjnych w systemie macOS Big Sur

Poznaj zawartość dotyczącą użytkowników korporacyjnych wprowadzoną przez Apple w systemie macOS Big Sur.

Uaktualnienia systemu macOS poprawiają stabilność, wydajność oraz zgodność Twojego urządzenia i są zalecane dla wszystkich użytkowników systemu. Administratorzy urządzeń mogą zarządzać uaktualnieniami oprogramowania przy użyciu rozwiązania MDM. 

Więcej informacji na temat ogólnych ulepszeń znajdziesz w artykule poświęconym uaktualnieniom do systemu macOS Big Sur.

Szczegółowe informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tych uaktualnieniach można znaleźć w artykule Uaktualnienia zabezpieczeń Apple.

macOS Big Sur 11.5

 • Administratorzy rozwiązań MDM mogą używać nowego polecenia SetRecoveryLock, aby ustawić hasło na komputerze Mac z procesorem Apple, które będzie wymagane do wejścia w tryb odzyskiwania systemu macOS.
 • Administratorzy rozwiązań MDM mogą używać nowego polecenia DeviceLock, aby zablokować komputer Mac z procesorem Apple z użyciem sześciocyfrowego kodu PIN i opcjonalnego komunikatu.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego rozszerzenia sieciowe wymagające technologii Rosetta 2 nie wczytywały się przy pierwszym uruchomieniu po uaktualnieniu oprogramowania.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego aplikacja Profil systemu przestawała odpowiadać podczas zbierania danych dotyczących sprzętu.
 • Logowanie SmartCard nie kończy się już niepowodzeniem na komputerach Mac z procesorem Apple podczas używania klucza checkCertificateTrust.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego instalacje aplikacji MDM mogły zakończyć się niepowodzeniem podczas używania serwera proxy skonfigurowanego za pomocą pliku PAC.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego komputery Mac z procesorem Apple uruchamiał się do trybu recoveryOS po użyciu polecenia startosinstall —eraseinstall.

macOS Big Sur 11.4

 • Korzystanie z rozwiązania MDM do instalowania uaktualnień oprogramowania działa lepiej na komputerach Mac z procesorem Apple.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego podczas pierwszego logowania za pomocą konta mobilnego nie był tworzony pęk kluczy logowania.
 • Asystent ustawień nie pomija już usług lokalizacyjnych, gdy tworzenie konta jest pomijane przez rozwiązanie MDM.
 • Instalacje aplikacji z rozwiązania MDM nie są już anulowane podczas konfiguracji po zmianie kraju.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego wyszukiwania DNS mogły zakończyć się niepowodzeniem podczas używania uwierzytelnionego serwera proxy lub serwera proxy skonfigurowanego za pomocą pliku PAC.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego rozszerzenie logowania jednokrotnego protokołu Kerberos kończyło się niepowodzeniem odnowienia poświadczeń.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego synchronizacja pęku kluczy iCloud nie mogła zostać ograniczona przez rozwiązanie MDM.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego woluminy StorNext z pliku fsforeignservers nie montowały się automatycznie.

macOS Big Sur 11.3

 • Rozwiązanie MDM może teraz osobno odraczać większe i mniejsze wydania oprogramowania.
 • Technologia SMB Multichannel jest teraz obsługiwana i domyślnie włączona. Dowiedz się więcej
 • W przypadku korzystania z rozwiązania MDM do ponownego uruchamiania urządzenia z systemem macOS można opcjonalnie zezwolić na interakcję użytkownika przed ponownym uruchomieniem.
 • Rozwiązanie MDM pozwala teraz instalować aplikacje dla systemu iOS i zarządzać nimi na komputerach Mac z czipem Apple.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego rozszerzenia systemu oczekujące już na zatwierdzenie przez użytkownika nie mogły zostać zatwierdzone przez rozwiązanie MDM.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego usunięcie zatwierdzenia rozszerzeń systemu za pomocą rozwiązania MDM nie powodowało dezaktywacji tych rozszerzeń.
 • Rozwiązano problem z regułami filtrowania zawartości podczas jednoczesnego korzystania z wielu rozszerzeń sieci. 
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego tworzenie konta mobilnego kończyło się niepowodzeniem przy pierwszym logowaniu.
 • Uaktualnienie pakietu danych Wi-Fi, który zawiera tożsamość certyfikatu, nie powoduje już utworzenia duplikatu tożsamości.
 • Przeglądarka Safari uwzględnia teraz zdefiniowane przez użytkownika ustawienia dostępu Zawsze pozwalaj dla certyfikatów pojedynczego logowania (SSO).
 • Rozwiązano problem z przeglądaniem sieciowych serwerów plików hostujących dużą liczbę udziałów SMB.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający inicjowanie uaktualnień oprogramowania w oknie logowania.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego instalacja aplikacji może się nie powieść, jeśli rozwiązanie MDM ponownie wyda polecenie instalacji.

macOS Big Sur 11.2

 • Na komputerach Mac z procesorem Intel można teraz używać polecenia startosinstall w aplikacji instalatora systemu macOS znajdującej się na woluminie nierozruchowym po rozruchu do trybu odzyskiwania.
 • Ustawienie niestandardowego polecenia umask działa teraz w oczekiwany sposób.
 • Rozwiązanie MDM może teraz wysyłać w trybie push pakiet danych Kernel Extension Policy na komputery Mac z czipem Apple M1 i uaktualniać automatycznie ustawienia zabezpieczeń rozruchu.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego komputery Mac zarządzane przez MDM nie mogły czasami pobrać uaktualnień oprogramowania przy użyciu Preferencji systemowych.
 • Filtry zawartości rozszerzeń sieciowych mogą teraz monitorować ruch z poziomu wbudowanych plików binarnych.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego użytkownicy nie mogli odblokować paneli Preferencji systemowych po uaktualnieniu systemu do macOS Big Sur z macOS Catalina.

macOS Big Sur 11.1

 • System macOS można teraz instalować na komputerze Mac z czipem Apple po zalogowaniu się na koncie mobilnym.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego kod PIN nie był akceptowany podczas próby uwierzytelnienia za pomocą karty inteligentnej.
 • Polecenie softwareupdate --fetch-full-installer pobiera teraz najnowszy instalator systemu macOS w oczekiwany sposób.

macOS Big Sur 11

 • Zapewnia obsługę rozwiązania MDM w zakresie umożliwiania użytkownikom standardowym przeprowadzenia instalacji starszych rozszerzeń jądra przez ponowne uruchomienie komputera Mac za pomocą opcji Preferencje systemowe > Ochrona i prywatność bez podawania poświadczeń administratora.
 • Obsługuje klucze RebuildKernelCache i KextPaths w słowniku polecenia RestartDevice rozwiązania MDM.
 • Zapewnia obsługę rozwiązania MDM w zakresie umożliwiania użytkownikom standardowym zezwolenia na nagrywanie ekranu i monitorowanie wejścia w panelu Prywatność preferencji Ochrona i prywatność.
 • Ruch usługi powiadomień w trybie push firmy Apple (APN) będzie prawidłowo przechodził na korzystanie z serwera proxy, jeśli połączenie bezpośrednie jest blokowane przez zaporę, która nie wysyła wyzerowania protokołu TCP do klientów.
 • Hiperłącza w dokumentach PDF zawierających znaki z kodowaniem procentowym są teraz poprawnie otwierane.
 • Naprawiono problem powodujący, że próba zmiany hasła za pomocą rozszerzenia logowania jednokrotnego protokołu Kerberos kończy się niepowodzeniem z komunikatem o błędzie „Zmiana hasła nie powiodła się. Plik konfiguracyjny nie określa dziedziny domyślnej”.
 • Naprawiono problem powodujący, że po zezwoleniu użytkownikowi na odblokowanie woluminu rozruchowego chronionego za pomocą funkcji FileVault dany użytkownik nie zawsze pojawia się na liście użytkowników w oknie logowania.
 • Rozwiązano problem powodujący, że w niektórych przypadkach nie można usunąć folderu Przeniesione rzeczy.
 • Rozwiązano problem powodujący, że w przypadku używania wielu zasad lokalnych nie były wyświetlane „Wymagania dotyczące hasła” w Preferencjach systemowych, gdy hasło spełniało ich wymagania.
Data publikacji: