Powiadomienia dotyczące słuchawek na telefonie iPhone, iPodzie touch lub zegarku Apple Watch

Otrzymuj powiadomienia o konieczności zmniejszenia głośności, gdy osiągniesz zalecany 7-dniowy limit ekspozycji na dźwięk.

Przepisy i normy bezpieczeństwa obowiązujące w niektórych krajach lub regionach uniemożliwiają wyłączenie powiadomień w słuchawkach.

Włączanie lub wyłączanie opcji Powiadomienia dotyczące słuchawek

  1. Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
  2. Stuknij opcję Dźwięki i haptyka, a następnie pozycję Bezpieczne korzystanie ze słuchawek.
  3. Włącz lub wyłącz opcję Powiadomienia dotyczące słuchawek.

Możesz także włączyć opcję Redukuj głośne dźwięki, aby automatycznie obniżyć głośność w słuchawkach, gdy ustawiony poziom decybeli zostanie przekroczony.

 

Powiadomienia dotyczące słuchawek i głośność

Zbyt głośne słuchanie dźwięku w słuchawkach przez zbyt długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Powiadomienia dotyczące słuchawek informują, gdy dźwięk był wystarczająco głośny przez wystarczająco długi czas, aby wpłynąć na Twój słuch — na przykład ponad 80 decybeli (dB) przez łącznie 40 godzin w ciągu ostatnich 7 dni.

iPhone, iPod touch lub Apple Watch mogą teraz ostrzegać o przekroczeniu 100% 7-dniowego limitu ekspozycji na dźwięk podczas używania słuchawek*. Te powiadomienia zwiększają świadomość zwyczajów związanych ze słuchaniem i pomagają chronić słuch. Gdy otrzymasz powiadomienie, pojawi się monit o zmniejszenie głośności. Gdy następnym razem podłączysz słuchawki lub połączysz je przez Bluetooth po otrzymaniu powiadomienia, głośność zostanie automatycznie ustawiona na niższy poziom. Jeśli chcesz, nadal możesz z powrotem zwiększyć głośność.

* 7-dniowy limit ekspozycji dotyczy tylko dźwięku multimediów. Połączenia telefoniczne nie są wliczane do ekspozycji na dźwięk ze słuchawek.

 

Przeglądanie powiadomień

  1. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch otwórz aplikację Zdrowie.
  2. Stuknij kartę Przeglądaj, a następnie stuknij opcję Słuch.
  3. Stuknij opcję Powiadomienia dotyczące słuchawek.

Zobacz poziomy dźwięku ze słuchawek w czasie rzeczywistym

W każdej chwili możesz sprawdzić aktualny poziom dźwięku ze słuchawek, aby upewnić się, że znajdujesz się w bezpiecznym zakresie odsłuchu.

  • Na zegarku Apple Watch przesuń palcem w górę, aby otworzyć centrum sterowania, a następnie stuknij ikonę Słuch .
  • Na telefonie iPhone lub iPodzie touch przesuń palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, a następnie stuknij ikonę Słuch 

Więcej informacji

Data publikacji: