Zabezpieczenia DRM w usłudze Apple Music — przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer

   

Właściciele zawartości korzystają z technologii dostępu do treści Microsoft PlayReady w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawami autorskimi. Ta usługa korzysta z technologii PlayReady w celu ochrony określonej zawartości. Jeśli technologia PlayReady nie zapewnia ochrony zawartości, właściciele zawartości mogą wymagać od usługi ograniczenia lub uniemożliwienia dostarczania chronionej zawartości do określonych urządzeń lub aplikacji komputerowych. W niektórych przypadkach dalszy dostęp do zawartości usługi może wymagać uaktualnienia technologii PlayReady. Jeśli odmówisz wykonania takiego uaktualnienia, stracisz dostęp do zawartości, która go wymaga.

Korzystanie z tych funkcji może nie być możliwe w niektórych przeglądarkach internetowych, na przykład w przeglądarce Internet Explorer 11, lub w starszych wersjach niektórych systemów operacyjnych.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: