Łączenie i używanie słuchawek AirPods Max

Ze słuchawkami AirPods Max możesz między innymi słuchać muzyki, rozmawiać przez telefon i korzystać z funkcji Siri.

Konfigurowanie słuchawek AirPods Max przy użyciu urządzenia z systemem iOS lub iPadOS

Jeśli po raz pierwszy konfigurujesz słuchawki AirPods Max, upewnij się, że urządzenie, które chcesz połączyć w parę, jest aktualne. Następnie wykonaj poniższe czynności:

Konfigurowanie słuchawek AirPods Max przy użyciu urządzenia z systemem iOS

 1. Przejdź do ekranu początkowego.
 2. Wyjmij słuchawki AirPods Max z etui Smart Case. W ciągu 60 sekund przytrzymaj je obok urządzenia, z którym chcesz je połączyć w parę, aż na wyświetlaczu pojawi się animacja konfiguracji. Jeśli nie widzisz animacji, upewnij się, że urządzenie z systemem iOS lub iPadOS jest aktualne, albo ręcznie połącz słuchawki AirPods Max w parę z urządzeniem, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth. Jeśli wskaźnik stanu na słuchawkach AirPods Max nie miga na biało, naciśnij i przytrzymaj przycisk kontroli hałasu, aż wskaźnik stanu zacznie migać.
 3. Stuknij opcję Połącz, aby połączyć słuchawki AirPods Max w parę z urządzeniem lub skonfigurować funkcje, takie jak „Hej, Siri”, jeśli nie zostały jeszcze skonfigurowane.
 4. Jeśli chcesz doświadczyć dźwięku przestrzennego, stuknij opcję Zobacz i usłysz, jak to działa, aby rozpocząć konfigurację.
 5. Stuknij opcję Gotowe. Jeśli jesteś już zalogowany(-a) w usłudze iCloud, słuchawki AirPods Max są konfigurowane automatycznie za pomocą dowolnego obsługiwanego urządzenia, które jest zalogowane do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID.

Dowiedz się, jak skonfigurować słuchawki AirPods Max za pomocą komputera Mac lub produktu innej firmy, na przykład telefonu z systemem Android.

Słuchanie i sterowanie odtwarzaniem dźwięku za pomocą słuchawek AirPods Max

Przycisk kontroli hałasu, pokrętło Digital Crown i wskaźnik stanu

 

Po założeniu na głowę słuchawki AirPods Max automatycznie odtwarzają dźwięk odtwarzany właśnie na urządzeniu. Zdjęcie słuchawek AirPods Max powoduje wstrzymanie odtwarzania. Jeśli założysz je ponownie na głowę przed upływem 15 sekund, odtwarzanie zostanie automatycznie wznowione. Odtwarzanie dźwięku zostanie też wstrzymane, gdy odsuniesz jedną ze słuchawek AirPods Max od ucha.

Poduszki słuchawek AirPods Max są oznaczone literami L (lewa) i R (prawa). Aby cieszyć się najlepszą jakością dźwięku, umieść lewą słuchawkę na lewym uchu, a prawą słuchawkę na prawym uchu.

Przechowuj słuchawki AirPods Max w etui Smart Case, aby ich bateria nie rozładowywała się. Przechowywanie słuchawek AirPods Max luzem w torbie może doprowadzić do ich uszkodzenia.

Jeśli chcesz połączyć się z pokładowym systemem rozrywki w samolocie, podłącz przewód audio z Lightning na złącze 3,5 mm do słuchawek AirPods Max, aby używać ich w trybie przewodowym.

Aby zwiększyć głośność, obróć pokrętło Digital Crown. Jeśli głośność nie zwiększa się, dostosuj ją w telefonie1. Aby dostosować kierunek obracania pokrętła Digital Crown w celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth > AirPods Max > Digital Crown.

Jeśli masz skonfigurowaną funkcję Siri, możesz powiedzieć „Hej, Siri”, aby zadać pytanie, wykonać połączenie telefoniczne i sterować muzyką. Aby użyć funkcji Siri, możesz również nacisnąć i przytrzymać pokrętło Digital Crown.

Przełączanie między aktywną redukcją hałasu a trybem kontaktu

W słuchawkach AirPods Max możesz kontrolować przenikanie dźwięków z otoczenia. Naciskając przycisk kontroli hałasu, przełączasz się między aktywną redukcją hałasu a trybem kontaktu. Tryby przełączane za pomocą naciśnięcia możesz wybrać na ekranie Ustawienia > Bluetooth > AirPods Max > Przełączanie przyciskiem.

Sterowanie odtwarzaniem dźwięku

Aby sterować odtwarzaniem dźwięku, użyj pokrętła Digital Crown:

 • Aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie treści audio, naciśnij pokrętło Digital Crown jeden raz. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij je ponownie.
 • Aby przejść do przodu, naciśnij pokrętło Digital Crown dwa razy.
 • Aby przejść do tyłu, naciśnij pokrętło Digital Crown trzy razy.

Używanie telefonu i odbieranie wiadomości

Aby kontrolować połączenia telefoniczne, użyj pokrętła Digital Crown:

 • Naciśnij raz, aby odebrać lub zakończyć połączenie.
 • Naciśnij dwa razy, aby odrzucić połączenie przychodzące.
 • Naciśnij raz, aby odebrać drugie połączenie przychodzące i zawiesić pierwsze połączenie.
 • Gdy aktywne są dwa połączenia, naciśnij dwa razy, aby zakończyć bieżące połączenie i przełączyć się na inne.
 • Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić drugie połączenie przychodzące.
 • Naciśnij dwa razy, aby przestać słuchać przez słuchawki i przekierować połączenie na telefon.

Jeśli używasz słuchawek AirPods Max, kiedy nadchodzi połączenie przychodzące, funkcja Siri może Cię o nim powiadomić. Siri może również odczytywać przychodzące wiadomości przez słuchawki AirPods Max.

Przełączanie urządzeń

Poniżej opisano, jak przełączać dźwięk odtwarzany przez słuchawki AirPods Max z jednego urządzenia na inne.


Przełączanie dźwięku między urządzeniami

Automatyczne przełączanie

Aby słuchawki AirPods Max mogły automatycznie przełączać się między urządzeniami, wymagany jest system iOS 14.3 lub nowszy, iPadOS 14.3 lub nowszy albo macOS Big Sur 11.12. Urządzenia muszą być zalogowane za pomocą tego samego konta Apple ID przy użyciu uwierzytelniania dwupoziomowego. Na przykład podczas słuchania muzyki na iPadzie odbierasz połączenie na telefonie iPhone. Słuchawki AirPods Max automatycznie przełączają się z muzyki na iPadzie na połączenie telefoniczne na telefonie iPhone.

W niektórych sytuacjach w systemie macOS Big Sur na ekranie komputera Mac zostanie wyświetlone powiadomienie o słuchawkach AirPods Max. Gdy przytrzymasz kursor nad powiadomieniem, pojawi się przycisk Połącz. Kliknij Połącz, aby potwierdzić, że chcesz przełączyć słuchawki AirPods Max na komputer Mac — lub pozostawić je połączone z komputerem Mac.

Jeśli chcesz wyłączyć automatyczne przełączanie dźwięku dla danego telefonu iPhone lub iPada, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth na tym urządzeniu, nie zdejmując słuchawek z uszu. Stuknij przycisk informacji  znajdujący się obok pozycji AirPods Max na liście urządzeń. Stuknij opcję Połącz z tym iPhone’em (lub iPadem), a następnie stuknij opcję Ostatnie połączenie z tym iPhone’em (lub iPadem). Aby ponownie włączyć tę funkcję, stuknij opcję Automatycznie.

Jeśli chcesz wyłączyć automatyczne przełączanie na komputerze Mac, otwórz preferencje Bluetooth na komputerze Mac, nie zdejmując słuchawek z uszu. Kliknij przycisk Opcje obok pozycji AirPods Max na liście urządzeń. Kliknij opcję Łącz z tym Makiem, a następnie wybierz opcję Ostatnie połączenie z tym Makiem. Aby ponownie włączyć tę funkcję, wybierz opcję Automatycznie.

Ręczne przełączanie

W razie potrzeby wykonaj poniższe czynności, aby wybrać inne urządzenie do odtwarzania dźwięku albo przełączyć dźwięk na inne słuchawki lub głośniki.

Na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS

 1. Otwórz centrum sterowania na telefonie iPhone lub iPodzie touch albo na iPadzie.
 2. Dotknij i przytrzymaj kartę audio w prawym górnym rogu centrum sterowania, aby sterować dźwiękiem.
 3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz z listy żądane urządzenie3.

Na komputerze Mac

Kliknij ikonę sterowania głośnością  na pasku menu, a następnie wybierz słuchawki AirPods Max lub inne głośniki w polu Urządzenie wyjściowe3.

Ładowanie słuchawek AirPods Max

Aby naładować słuchawki AirPods Max, podłącz przewód Lightning dołączony do słuchawek AirPods Max do portu u dołu prawej słuchawki. Możesz użyć przewodu ze złącza USB-C na Lightning lub przewodu ze złącza USB na Lightning. Następnie podłącz drugi koniec przewodu do portu USB lub ładowarki.

Gdy nie używasz słuchawek AirPods Max, przechowuj je w etui Smart Case, aby ich bateria nie rozładowywała się.

Dowiedz się więcej na temat ładowania.

Co jest potrzebne

Potrzebujesz co najmniej jednego z następujących urządzeń: 

 1. Jeśli nie widzisz ikony regulacji głośności na pasku menu, dowiedz się, jak ją dodać.
 2. Dźwięk nie powinien automatycznie przełączać się z jednego urządzenia na drugie, jeśli prowadzisz rozmowę, na przykład telefoniczną, przez FaceTime lub wideokonferencję.
 3. Słuchawki AirPods Max są wyświetlane tylko wtedy, gdy znajdują się w pobliżu i są gotowe do użycia.
Data publikacji: