Pomaganie dziecku w konfiguracji Maca

Skonfiguruj Maca, aby dziecko mogło z niego bezpiecznie korzystać, używając własnego konta użytkownika oraz identyfikatora Apple ID, ale z określonymi przez Ciebie limitami użycia.

Konfiguracja standardowego konta użytkownika systemu macOS

Aby uniemożliwić dziecku wprowadzanie niepożądanych zmian, skonfiguruj dla niego standardowe konto użytkownika. Dziecko mające konto administratora może wprowadzać zmiany mające wpływ na wszystkie konta na danym Macu.

macOS Ventura lub nowszy

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe.
 2. Kliknij opcję Użytkownicy i grupy na pasku bocznym.
 3. Kliknij opcję Dodaj konto po prawej stronie.
 4. Wprowadź hasło konta administratora, jeśli zostanie wyświetlony monit.
 5. Z menu podręcznego Nowe konto wybierz opcję Standard.
 6. Wypełnij pola imię i nazwisko oraz hasło, a następnie kliknij polecenie Utwórz użytkownika.
 7. Ponownie uruchom Maca lub wybierz kolejno menu Apple  > Wyloguj.
 8. W oknie logowania wybierz nowo utworzone konto, a następnie zaloguj się przy użyciu jego nazwy i hasła.
 9. Asystent konfiguracji poprowadzi Cię przez pozostałe kroki konfiguracji konta. Gdy zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu konta Apple ID, wprowadź identyfikator Apple ID dziecka, a nie własny.

Jeśli zarówno Ty, jak i dziecko będziecie używać tego samego Maca, pamiętaj, aby po zakończeniu wylogowywać się z konta. Mac oferuje kilka sposobów na szybkie przełączanie użytkowników.

Wcześniejsze wersje systemu macOS

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Użytkownicy i grupy.
 2. Kliknij kłódkę  i wprowadź hasło administratora.
 3. Kliknij przycisk Dodaj  pod listą użytkowników.
 4. Z menu podręcznego Nowe konto wybierz opcję Standardowe.
 5. Wypełnij pola imię i nazwisko oraz hasło, a następnie kliknij polecenie Utwórz użytkownika.
 6. Ponownie uruchom Maca lub wybierz kolejno menu Apple  > Wyloguj.
 7. W oknie logowania wybierz nowo utworzone konto, a następnie zaloguj się przy użyciu jego nazwy i hasła.
 8. Asystent konfiguracji poprowadzi Cię przez pozostałe kroki konfiguracji konta. Gdy zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu konta Apple ID, wprowadź identyfikator Apple ID dziecka, a nie własny.

Jeśli zarówno Ty, jak i dziecko będziecie używać tego samego komputera Mac, pamiętaj, aby po zakończeniu wylogowywać się z konta. Mac oferuje kilka sposobów na szybkie przełączanie użytkowników.

 


Ustawianie limitów użycia

Funkcja Czas przed ekranem pozwala monitorować użycie, planować czas bez urządzenia i ustawiać limity użycia.

Skonfiguruj funkcję Czas przed ekranem

 


Konfigurowanie konta Apple ID i Chmury rodzinnej

Wszyscy, w tym dziecko, powinni używać własnego konta Apple ID. Dzięki Chmurze rodzinnej rodzina może udostępniać subskrypcje usług takich jak Apple Music, Miejsce w iCloud i innych bez udostępniania osobistych informacji, jak wiadomości e‑mail, wiadomości tekstowe czy hasła. Członkowie rodziny mogą również udostępniać zakupy ze sklepów App Store i iTunes Store, aplikacji Apple TV oraz Apple Books.

Dowiedz się więcej o Chmurze rodzinnej i koncie Apple ID dla dziecka

 


Włącz aplikację Znajdź

Aplikacja Znajdź ułatwia odnalezienie urządzenia dziecka i zabezpiecza je na wypadek zgubienia lub kradzieży. Każdy członek Chmury rodzinnej może pomóc znaleźć urządzenie innego członka. 

Włącz aplikację Znajdź

 


Włącz funkcję Poproś o zakup

Jeśli chcesz, aby dziecko musiało uzyskać zgodę przed dokonaniem zakupu, pobraniem darmowej aplikacji albo wykupieniem subskrypcji, włącz funkcję Poproś o zakup. Funkcja jest domyślnie włączona w przypadku dzieci w wieku poniżej 13 lat.

Włącz funkcję Poproś o zakup

Data publikacji: