Jeśli subskrybujesz usługę Apple One i używasz innego konta Apple ID z usługą iCloud

Czy korzystasz z różnych kont Apple ID w usłudze iCloud, do subskrypcji multimediów oraz zakupów? Jeśli zarejestrujesz się w usłudze Apple One, możesz używać pakietu miejsca i funkcji iCloud+ na wybranym przez siebie koncie Apple ID.

Apple One łączy do sześciu usług Apple w ramach jednej łatwej w obsłudze subskrypcji. Jeśli masz tylko jedno konto Apple ID, wszystkie usługi w ramach Apple One są stosowane automatycznie do tego konta. Jeśli jednak używasz jednego konta Apple ID z usługą iCloud, a innego do zakupów multimediów i subskrypcji, pakiet miejsca i funkcje iCloud zawarte w subskrypcji usługi Apple One są automatycznie stosowane do konta używanego do zakupów multimediów i subskrypcji. Aby to zmienić, przejdź do Ustawień i wybierz inne konto.


Telefon iPhone wyświetlający dwa różne konta do wyboru

Wybór konta Apple ID podczas konfiguracji usługi Apple One

Podczas rejestrowania się w usłudze Apple One może pojawić się komunikat umożliwiający wybranie konta Apple ID, do którego ma zostać zastosowane miejsce oraz funkcje iCloud+.

  1. W tym komunikacie wybierz opcję Zmień w Ustawieniach.
  2. Wybierz adres e-mail, którego chcesz używać, a następnie stuknij przycisk Użyj tego konta. Może być konieczne zalogowanie się do usługi iCloud na urządzeniu.
  3. Stuknij opcję Potwierdź. 

Używanie funkcji i pakietu miejsca iCloud+ z innym kontem Apple ID

W dowolnym momencie możesz przejść do Ustawień i wybrać konto Apple ID, do którego ma zostać zastosowane miejsce oraz funkcje iCloud+.

  1. Otwórz Ustawienia.
  2. Stuknij swoje imię i nazwisko, a następnie opcję Subskrypcje.
  3. Stuknij pozycję Apple One, a następnie stuknij opcję Zarządzaj kontami z miejscem w iCloud.
  4. Wybierz adres e-mail, którego chcesz używać, a następnie stuknij przycisk Użyj tego konta.
  5. Stuknij opcję Potwierdź.

Więcej informacji

  • Jeśli płacisz już za usługę iCloud+ i zastosujesz miejsce w iCloud zawarte w Apple One do konta Apple ID używanego z usługą iCloud, miejsce z Apple One zastąpi bieżący pakiet miejsca. Twój dotychczasowy plan iCloud+ zostanie anulowany.
  • Jeśli funkcje i miejsce w iCloud+ z Apple One zostaną zastosowane do konta używanego z usługą iCloud, a później zostanie zakupione dodatkowe miejsce w iCloud+, miejsce z Apple One zostanie przeniesione z powrotem do konta Apple ID używanego do zakupu multimediów oraz subskrypcji.
Data publikacji: