Instalowanie Rosetty na komputerze Mac

Rosetta 2 pozwala Macowi z czipem Apple na korzystanie z aplikacji utworzonych na Maca z procesorem Intel.

Jak zainstalować Rosettę

Rosetta 2 jest dostępna tylko dla Maców z układem scalonym Apple.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, która potrzebuje Rosetty, pojawi się monit o jej instalację. Kliknij opcję Instaluj, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby kontynuować instalację.

Uwaga: aby otworzyć aplikację, musisz zainstalować Rosettę. Czy chcesz ją zainstalować teraz?

Jeśli klikniesz opcję Nie teraz, po kolejnym otwarciu aplikacji wymagającej Rosetty monit pojawi się ponownie.

Jeśli Rosetta jest już zainstalowana, monit nie będzie się więcej pojawiał.


Jak używać Rosetty

Rosetta nie jest aplikacją, którą się otwiera, ani nie jest aplikacją interaktywną. Rosetta uruchamia się automatycznie w tle za każdym razem, gdy używana jest aplikacja utworzona tylko na Maki z procesorem Intel. Automatycznie przekształca ona aplikację pod kątem użytku z układem scalonym Apple.

W większości przypadków nie widać żadnej różnicy w działaniu aplikacji wymagającej Rosetty. Należy jednak skontaktować się z deweloperem aplikacji, aby zapytać o wersję, która w sposób natywny może wykorzystywać pełną moc i wydajność układu scalonego Apple.


Które aplikacje potrzebują Rosetty?

Aby zidentyfikować aplikacje, które potrzebują Rosetty lub mogą z niej korzystać:

  1. Wybierz aplikację w Finderze.
  2. Z menu Plik na pasku menu wybierz opcję Informacje.
  3. Zobacz informacje wyświetlone w polu Rodzaj:
    • Aplikacja (Intel) oznacza, że aplikacja obsługuje tylko procesory Intel i potrzebuje Rosetty do pracy na każdym komputerze Mac z układem scalonym Apple.
    • Aplikacja (uniwersalna) oznacza, że aplikacja obsługuje zarówno układ scalony Apple, jak i procesor Intel i domyślnie używa układu scalonego Apple. Aplikacje uniwersalne nie potrzebują Rosetty.

Okno informacyjne przeglądarki Safari z zaznaczonym polem wyboru „Otwórz, używając Rosetty”

W przypadku aplikacji oznaczonych jako Aplikacja (uniwersalna) w oknie Informacje pojawi się opcja Otwórz za pomocą Rosetty. Za jej pomocą aplikacja uniwersalna, taka jak przeglądarka internetowa, może dalej używać wtyczek, rozszerzeń lub innych dodatków, które nie zostały uaktualnione pod kątem obsługi układu scalonego Apple. Jeśli aplikacja uniwersalna nie rozpoznaje zainstalowanego dla niej dodatku, zamknij aplikację, wybierz to ustawienie i spróbuj ponownie.

Data publikacji: