Konfigurowanie serwerów VPN L2TP do pracy z urządzeniami klienckimi z systemami iOS 14 i macOS Big Sur

Administratorzy sieci powinni wiedzieć o ulepszeniach konfiguracji serwera VPN L2TP do użytku z urządzeniami klienckimi z systemami iOS 14 i macOS Big Sur.

Począwszy od systemów iOS 14 i macOS Big Sur IPsec obsługuje algorytm HMAC-SHA-256 z połączeniem VPN L2TP.

Aby mieć pewność, że urządzenia klienckie z systemami iOS 14 i macOS Big Sur mogą łączyć się z serwerem VPN L2TP, skonfiguruj serwer tak, aby obcinał dane wyjściowe skrótu SHA-256 do 128 bitów. Obcięcie do mniej niż 128 bitów spowoduje, że połączenie VPN L2TP nie powiedzie się.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: