Komputery Mac z układem scalonym Apple

Począwszy od niektórych modeli wprowadzonych pod koniec 2020 r. Apple rozpoczęła przechodzenie w Makach z procesorów Intel na układy scalone Apple.

Na Makach z układem scalonym Apple w oknie Ten Mac wyświetlany jest element oznaczony jako Czip, po którym następuje nazwa układu:

Okno Ten Mac
Aby otworzyć okno Ten Mac, wybierz kolejno menu Apple  > Ten Mac.

Na Makach z procesorem Intel w oknie Ten Mac wyświetlany jest element oznaczony jako Procesor, po którym następuje nazwa procesora. Mac z procesorem Intel jest również określany jako Mac oparty na procesorze Intel.

Data publikacji: