Edycja centrum sterowania na iPhonie, iPadzie i iPodzie touch

Centrum sterowania można dostosować, dodając elementy sterujące aplikacjami, ustawieniami i funkcjami, takimi jak Aparat, Rozpoznawanie muzyki, Tryb ciemny i nie tylko.

Jak dostosować elementy widoczne w centrum sterowania

Aby używać niektórych aplikacji, ustawień i funkcji z poziomu centrum sterowania, musisz dodać dla nich elementy sterujące.

iPhone wyświetlający ekran ustawień centrum sterowania 

Jak dodać element sterujący

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Centrum sterowania.
  2. Stuknij przycisk Dodaj  obok aplikacji lub funkcji, którą chcesz dodać.

W tym miejscu możesz także włączyć opcję Dostęp z aplikacji, aby podczas korzystania z aplikacji nadal można było otwierać centrum sterowania.

Jak usunąć element sterujący

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Centrum sterowania.
  2. Stuknij przycisk Usuń , a następnie stuknij opcję Usuń obok aplikacji lub funkcji, którą chcesz usunąć.

Jak zmienić układ elementów sterujących

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Centrum sterowania.
  2. Stuknij i przytrzymaj przycisk Zmień kolejność , a następnie przesuń elementy sterujące, układając je w żądanej kolejności.

Nie masz pewności, jakie elementy mogą być dostępne z poziomu centrum sterowania? Sprawdź listę aplikacji, ustawień i funkcji.

Data publikacji: