Jeśli podczas uaktualniania zegarka Apple Watch pojawia się komunikat „Nie można zweryfikować uaktualnienia”

Dowiedz się, co zrobić, jeśli na zegarku Apple Watch pojawia się komunikat z informacją, że nie można zweryfikować uaktualnienia systemu watchOS z powodu braku połączenia z Internetem.

Sprawdź połączenie internetowe

Najpierw upewnij się, że Apple Watch jest połączony z Internetem — za pośrednictwem telefonu iPhone lub bezpośrednio przez sieć Wi-Fi lub komórkową.

Jeśli masz pewność, że Apple Watch ma połączenie z Internetem, a błąd nadal występuje, wykonaj czynności z następnej sekcji.

Uruchom ponownie zegarek

Uruchom ponownie zegarek Apple Watch, upewnij się, że ma połączenie z Internetem, a następnie ponów próbę uaktualnienia. 

Jeśli błąd nadal występuje, wykonaj czynności z następnej sekcji.

Usuń multimedia i aplikacje

Zwolnij miejsce na zegarku Apple Watch, usuwając muzykę lub zdjęcia zsynchronizowane z zegarkiem. Następnie spróbuj zainstalować uaktualnienie systemu watchOS. Jeśli nadal nie możesz wykonać uaktualnienia, usuń kilka aplikacji, aby zwolnić więcej miejsca, a następnie ponów próbę uaktualnienia.

Jeśli nie możesz wykonać uaktualnienia po usunięciu multimediów i aplikacji, wykonaj kroki z następnej części.

Rozłącz parę zegarka Apple Watch i uaktualnij go

  1. Podczas rozłączania pary trzymaj Apple Watch blisko telefonu iPhone.
  2. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone.
  3. Przejdź do karty Mój zegarek, a następnie stuknij kartę Wszystkie zegarki u góry ekranu. 
  4. Stuknij przycisk Informacje  obok urządzenia, które chcesz rozłączyć. 
  5. Stuknij opcję Rozłącz Apple Watch.
  6. W przypadku modeli GPS + Cellular wybierz, czy chcesz zachować plan sieci komórkowej. 
  7. Stuknij ponownie, aby potwierdzić. Może być konieczne wprowadzenie hasła konta Apple ID w celu wyłączenia blokady aktywacji. Przed wymazaniem całej zawartości i wszystkich ustawień zegarka Apple Watch telefon iPhone tworzy nowy backup zegarka Apple Watch. Korzystając z tego backupu, możesz odtworzyć dane na nowym zegarku Apple Watch.

Następnie skonfiguruj Apple Watch za pomocą telefonu iPhone. Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz skonfigurować urządzenie jako nowe czy odtworzyć je z backupu, wybierz opcję skonfigurowania jako nowego urządzenia. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację. Jeśli chcesz uaktualnić zegarek do systemu watchOS w wersji beta, zainstaluj ponownie profil beta po ukończeniu konfiguracji.

Na koniec uaktualnij zegarek Apple Watch.

Odtwórz z backupu

Jeśli chcesz odtworzyć zegarek Apple Watch z najnowszego backupu, wykonaj kroki z poprzedniej części, aby ponownie rozłączyć jego parę. Następnie jeszcze raz skonfiguruj zegarek za pomocą telefonu iPhone. Tym razem wybierz opcję odtworzenia z backupu zamiast opcji skonfigurowania urządzenia jako nowego.

Data publikacji: