Odtwarzanie i nagrywanie wideo HDR na telefonie iPhone lub iPadzie

Obsługa wideo o szerokim zakresie tonalnym (HDR), na przykład filmów i programów telewizyjnych w HDR firmy Apple i innych dostawców, wymaga zgodnego telefonu iPhone lub iPada.

Modele obsługujące format HDR

Zidentyfikuj model używanego telefonu iPhone lub iPada, a następnie sprawdź jego dane techniczne, aby dowiedzieć się, czy obsługuje on odtwarzanie wideo w formacie HDR, nagrywanie w tym formacie, czy obie te możliwości.

Jak odtwarzać wideo HDR

Podczas oglądania treści HDR, takich jak filmy i programy telewizyjne w formacie HDR firmy Apple lub innych dostawców, urządzenie automatycznie odtwarza wideo o szerokim zakresie tonalnym.

Jasność i kolor wideo w formacie HDR mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i oświetlenia w otoczeniu. Słabe oświetlenie, na przykład w przyciemnionym pomieszczeniu, wzmacnia efekt wizualny formatu HDR.

Jak nagrywać wideo HDR

Urządzenia obsługujące nagrywanie wideo w formacie HDR mają ustawienie Wideo HDR. Za pomocą tego ustawienia można sterować tym, czy urządzenie nagrywa wideo o szerokim zakresie tonalnym.

Ustawienie wideo HDR

  1. Otwórz menu Ustawienia.
  2. Stuknij opcję Aparat.
  3. Stuknij opcję Nagraj wideo.
  4. Stuknij opcję Wideo HDR. Jest ona domyślnie włączona.

Więcej informacji

  • Nagrywanie wideo w formacie HDR wymaga formatu wideo High Efficiency, więc wyłączenie opcji High Efficiency w obszarze Ustawienia > Aparat > Formaty spowoduje też wyłączenie opcji Wideo HDR. Jeśli opcja Wideo HDR zostanie następnie ponownie włączona, w przypadku filmów będzie używany format High Efficiency, natomiast w przypadku obrazów — format Najbardziej zgodny.
  • Jeśli nagrania HDR oglądane na innym urządzeniu nie są tak żywe, jak tego oczekiwano, upewnij się, że to drugie urządzenie obsługuje format HDR i korzysta z najnowszego oprogramowania. Na przykład odtwarzanie wideo HDR na komputerze Mac wymaga aktualnej wersji systemu macOS i zgodnego modelu komputera Mac.
Data publikacji: