Korzystanie z funkcji Zaloguj się, używając konta Apple

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji Zaloguj się, używając konta Apple, aby utworzyć konto dla aplikacji lub witryny internetowej innej firmy na urządzeniach iPhone, iPad, iPod touch lub w przeglądarce internetowej. 

Aby skorzystać z funkcji Zaloguj się, używając konta Apple, należy użyć uwierzytelniania dwupoziomowego i zalogować się do iCloud za pomocą Apple ID na urządzeniu Apple. Dowiedz się więcej o funkcji Zaloguj się, używając konta Apple

Utwórz konto za pomocą funkcji Zaloguj się, używając konta Apple na urządzeniach iPhone, iPad, iPod touch lub komputerze Mac

 1. Stuknij przycisk Zaloguj się, używając konta Apple w biorącej udział w programie aplikacji lub witrynie internetowej*.
 2. Gdy zostanie wyświetlony monit o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, funkcja Zaloguj się, używając konta Apple automatycznie wypełnia informacje z Twojego konta Apple ID. Jeśli chcesz, możesz edytować imię i nazwisko oraz udostępnić lub ukryć adres e-mail. Dowiedz się więcej o funkcji Ukryj mój adres e-mail
 3. Aby się zalogować, stuknij przycisk Kontynuuj i potwierdź za pomocą Face ID, Touch ID lub hasła urządzenia. Jeśli nie masz skonfigurowanej funkcji Face ID lub Touch ID ani kodu, wprowadź hasło konta Apple ID. 

Aby zalogować się do tej aplikacji lub witryny internetowej, wystarczy stuknąć przycisk Zaloguj się, używając konta Apple i potwierdzić swoją tożsamość za pomocą Face ID, Touch ID lub kodu. W ten sam sposób działa to na innych urządzeniach Apple, na których zalogowano się przy użyciu tego samego konta Apple ID.

* Należy się zalogować za pomocą Apple ID w aplikacji Preferencje systemowe > Apple ID na komputerze Mac lub w aplikacji Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] na urządzeniach iPhone, iPad lub iPod touch. Należy również włączyć uwierzytelnianie dwupoziomowe. 


Tworzenie konta za pomocą funkcji Zaloguj się, używając konta Apple na innych platformach

Z funkcji Zaloguj się, używając konta Apple można również korzystać w uczestniczących w programie aplikacjach i witrynach internetowych na innych platformach, takich jak Android czy Windows, oraz w sieci.

 1. Stuknij przycisk Zaloguj się, używając konta Apple w biorącej udział w programie aplikacji lub witrynie internetowej.  
 2. Gdy wyświetli się bezpieczna strona internetowa hostowana przez Apple, wprowadź identyfikator Apple ID i hasło. 
 3. Przy pierwszym logowaniu zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu weryfikacyjnego z zaufanego urządzenia Apple lub numeru telefonu. Sprawdź urządzenie i wprowadź kod. W sieci możesz pominąć ten krok na 30 dni od pierwszego logowania, wybierając obecnie używaną przeglądarkę jako zaufaną.
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, funkcja Zaloguj się, używając konta Apple automatycznie wypełnia informacje z Twojego konta Apple ID. Jeśli chcesz, możesz edytować imię i nazwisko oraz udostępnić lub ukryć adres e-mail.Dowiedz się więcej o funkcji Ukryj mój adres e-mail
 5. Stuknij opcję Dalej, aby zakończyć proces logowania.


Aktualizacja istniejącego konta innej firmy w celu korzystania z funkcji Zaloguj się, używając konta Apple

Uczestniczące w programie aplikacje i witryny internetowe innych firm mogą umożliwiać aktualizację istniejącego konta do wersji obsługującej funkcję Zaloguj się, używając konta Apple. Można to zrobić za pomocą menu ustawień aplikacji lub witryny internetowej. 

W systemach iOS 14 oraz iPadOS 14 lub ich nowszych wersjach użytkownik może mieć również możliwość zaktualizowania konta do wersji obsługującej funkcję Zaloguj się, używając konta Apple, jeśli hasło w uczestniczącej w programie aplikacji lub witrynie internetowej jest zbyt łatwe do złamania, wielokrotnie używane lub zbyt proste. Jeśli pojawi się monit, po prostu stuknij przycisk Zaloguj się, używając konta Apple i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Konto możesz też zaktualizować na urządzeniu iPhone, iPad lub iPod touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła.
 2. W sekcji Sugestie zabezpieczeń stuknij nazwę aplikacji lub witryny internetowej*.
 3. Stuknij przycisk Użyj funkcji Zaloguj się, używając konta Apple, a następnie wykonaj czynności wyświetlane na ekranie.

* Na liście znajdą się tylko aplikacje lub witryny internetowe biorące udział w programie. 

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji Ukryj mój adres e-mail, utwórz nowe konto za pomocą funkcji Zaloguj się, używając konta Apple. Po przekształceniu konta na obsługujące funkcję Zaloguj się, używając konta Apple, nie można go z powrotem przywrócić do poprzedniego stanu.


Data publikacji: