Jak używać aplikacji Tłumacz na telefonie iPhone

Aplikacja Tłumacz w systemie iOS 14 ułatwia tłumaczenie słów i wyrażeń oraz prowadzenie rozmów w różnych językach na telefonie iPhone.

Dzięki aplikacji Tłumacz możesz tłumaczyć słowa i wyrażenia w nawet 11 językach. Możesz również zachować tłumaczenia, aby mieć do nich szybki dostęp, wyświetlać definicje tłumaczonych słów oraz pobierać języki do wykorzystywania poza siecią.

Jak tłumaczyć słowa i wyrażenia

  1. Otwórz aplikację Tłumacz.
  2. Wybierz dwa języki.
  3. Stuknij przycisk Mikrofon  i zacznij mówić. Jeśli telefon iPhone nie działa w trybie cichym, tłumaczenie zostanie automatycznie odtworzone i wyświetlone pod oryginalnym tekstem. Jeśli tłumaczenie nie zostanie automatycznie odtworzone lub chcesz usłyszeć je ponownie, stuknij przycisk Odtwórz .

Możesz również wpisywać słowa i wyrażenia, które chcesz przetłumaczyć. Wystarczy stuknąć pole tekstowe, a następnie wprowadzić słowo lub wyrażenie i stuknij opcję Idź. Możesz również przełączać się pomiędzy dwoma językami, stukając kartę języka nad klawiaturą.

Aby uzyskać definicję słowa, stuknij słowo w polu tekstowym z tłumaczeniem lub stuknij przycisk Słownik . Możesz również zachować tłumaczenie na karcie Ulubione, aby w razie potrzeby mieć do niego szybki dostęp. Wystarczy stuknąć opcję Ulubione  pod tłumaczeniem, aby zachować tłumaczenie.

Jak używać aplikacji Tłumacz podczas rozmów

Po włączeniu funkcji automatycznego wykrywania aplikacja Tłumacz będzie wykrywać język, w którym sformułowano wypowiedź, po czym tłumaczyć ją na drugi wybrany język. Aplikacja automatycznie tłumaczy słyszany język, dzięki czemu możesz za jej pośrednictwem rozmawiać z inną osobą.

Aby porozmawiać z kimś za pośrednictwem aplikacji: 

  1. Otwórz aplikację Tłumacz i wybierz dwa preferowane języki.
  2. Stuknij przycisk Mikrofon , a następnie zacznij mówić. Gdy aplikacja wykryje koniec Twojej wypowiedzi, przetłumaczy ją na drugi język.
  3. Stuknij przycisk Mikrofon  i daj się wypowiedzieć drugiemu rozmówcy. Aplikacja wykryje koniec wypowiedzi osoby i przetłumaczy ją na Twój język.

Jeśli chcesz ponownie odsłuchać tłumaczenia, stuknij przycisk Odtwórz .

Możesz powiększyć tłumaczenie, aby było łatwiejsze do przeczytania dla innych. Wystarczy obrócić telefon iPhone bokiem i stuknąć przycisk Maksymalizacja . Maksymalizacja ekranu nie zadziała, jeśli włączono funkcję Blokada orientacji pionowej.

Pobieranie języków do użytku poza siecią

Aby tłumaczyć bez połączenia z Internetem, pobierz języki na telefon iPhone. Oto jak to zrobić:

  1. Otwórz aplikację Tłumacz, a następnie u góry stuknij pole języka. 
  2. Przewiń do dołu do pozycji Dostępne języki (poza siecią). 
  3. Stuknij ikonę pobierania obok języka.
  4. Stuknij opcję Gotowe.

Gdy pobierzesz język do użytku poza siecią, może on zająć miejsce na telefonie iPhone. Pobrany język możesz w każdej chwili usunąć. Powtórz kroki 1–2, a następnie przesuń palcem w lewo na języku i stuknij opcję Usuń.

Data publikacji: