Tworzenie konspektu w prezentacji aplikacji Keynote

Dowiedz się, jak używać widoku konspektu w aplikacji Keynote na telefon iPhone, iPada i komputer Mac

Widok konspektu w aplikacji Keynote umożliwia szybkie przenoszenie pomysłów do prezentacji. Możesz ustawiać tytuły, dodawać punktory i zmieniać kolejność slajdów. W dowolnym momencie możesz wyłączyć widok konspektu, aby wprowadzić dalsze zmiany w prezentacji, np. zmieniając kolejność animacji. 

Tworzenie konspektu w aplikacji Keynote na telefon iPhone i iPada

 1. W menedżerze prezentacji stuknij przycisk dodawania  w górnej części ekranu. Jeśli edytujesz prezentację, stuknij przycisk Prezentacje , aby otworzyć menedżera prezentacji.
 2. Stuknij opcję Rozpocznij konspekt.
 3. Wprowadź tytuł pierwszego slajdu.
 4. Aby utworzyć nowy slajd, stuknij przycisk Nowy slajd  lub naciśnij dwukrotnie klawisz Return.
 5. Aby dodać napisy lub punktory do slajdu, stuknij slajd, a następnie stuknij klawisz Return na klawiaturze.
 6. Aby zmienić kolejność slajdów, stuknij i przytrzymaj miniaturkę slajdu, a następnie przeciągnij ją na nowe miejsce. Poziom wcięcia slajdów i punktorów możesz zmienić za pomocą przycisków Wcięcie  i Wysunięcie .
 7. Aby zmienić układ slajdu, stuknij przycisk Format , a następnie wybierz nowy układ slajdu.
 8. Aby zamknąć widok konspektu, stuknij przycisk Opcje widoku  lub przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Widok slajdu lub Stykówka. Możesz też stuknąć dwukrotnie miniaturkę slajdu.

Po utworzeniu konspektu możesz wyłączyć widok konspektu, aby dostosować takie elementy, jak układ slajdów i kolejność animacji.  


Tworzenie konspektu w aplikacji Keynote na komputer Mac

 1. Otwórz aplikację Keynote, wybierz motyw, a następnie kliknij opcję Utwórz.
 2. Wybierz kolejno opcje Widok > Konspekt.
 3. Na lewym pasku bocznym wprowadź tytuł slajdu. 
 4. Aby utworzyć nowy slajd, kliknij opcję Dodaj slajd lub wybierz slajd i naciśnij klawisz Return na klawiaturze.
 5. Aby dodać punktory do slajdu, wybierz slajd, naciśnij klawisz Return, a następnie naciśnij klawisz Tab. 
 6. Aby zmienić poziom wcięcia slajdu lub punktora, zaznacz slajd lub punktor, a następnie naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab na klawiaturze.
 7. Aby zmienić kolejność slajdów, przeciągnij slajd lub punktor na nowe miejsce na pasku bocznym.
 8. Aby zamknąć widok konspektu, kliknij przycisk Widok , a następnie wybierz inną opcję widoku.

Po utworzeniu konspektu możesz wyłączyć widok konspektu, aby dostosować takie elementy, jak układ slajdów i kolejność animacji. 


Data publikacji: