Używanie Trybu nocnego na telefonie iPhone

Tryb nocny na obsługiwanych modelach telefonu iPhone pozwala robić zdjęcia po wykryciu przez aparat warunków słabego oświetlenia.

Trybu nocnego można używać na następujących modelach: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max.

Robienie zdjęć w słabym oświetleniu w Trybie nocnym

Tryb nocny włącza się automatycznie, gdy aparat wykryje warunki słabego oświetlenia. Ikona Tryb nocny  u góry wyświetlacza zmienia kolor na żółty, gdy ta funkcja jest aktywna. W zależności od tego, jak ciemna jest sceneria, w Trybie nocnym telefon iPhone może zrobić zdjęcie szybko lub może to potrwać kilka sekund. Możesz także dostosować ustawienia ekspozycji.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów trzymaj telefon iPhone nieruchomo, aż robienie zdjęcia dobiegnie końca. Spróbuj umieścić telefon iPhone na stabilnej i bezpiecznej powierzchni lub użyj statywu, aby zwiększyć stabilność i kontrolę przejrzystości ekspozycji.

W systemie iOS 14 jeśli iPhone wykryje ruch podczas próby zrobienia zdjęcia, możesz wyrównać krzyżyki w kadrze, aby zachować stabilność i poprawić ujęcie. Aby przerwać robienie zdjęcia w Trybie nocnym w trakcie robienia zdjęć, zamiast czekać na zakończenie robienia zdjęcia, po prostu stuknij przycisk zatrzymania poniżej suwaka.

Dostosowywanie czasu robienia zdjęcia

Podczas robienia zdjęcia w Trybie nocnym obok ikony Trybu nocnego pojawia się liczba wskazująca, jak długo potrwa robienie zdjęcia.

Aby wypróbować dłuższy czas robienia zdjęć, stuknij ikonę Trybu nocnego. Następnie użyj suwaka nad przyciskiem migawki, aby wybrać opcję Maks, która wydłuży czas wykonywania zdjęcia. Podczas robienia zdjęcia suwak staje się czasomierzem, który odlicza czas pozostały do końca robienia zdjęcia.

Robienie selfie w Trybie nocnym

  1. Otwórz aplikację Aparat.
  2. Stuknij przycisk aparatu przedniego .
  3. Trzymaj telefon iPhone naprzeciw siebie.
  4. Zrób selfie.

Selfie w Trybie nocnym są obsługiwane na telefonach iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max.

Nagrywanie filmów poklatkowych w Trybie nocnym

W warunkach słabego oświetlenia można użyć wideo poklatkowego w Trybie nocnym ze statywem, aby nagrywać filmy z dłuższymi klatkami interwałowymi. Otwórz aplikację Aparat, a następnie przesuń palcem do samego końca w lewo, aż pojawi się opcja Film poklatkowy. Stuknij przycisk Migawki , aby nagrać wideo.

Wideo poklatkowe w Trybie nocnym jest dostępne na telefonach iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max.

Używanie portretu w Trybie nocnym

  1. Otwórz aplikację Aparat i przesuń palcem do trybu portretowego.
  2. Postępuj według wskazówek wyświetlanych na ekranie.
  3. Stuknij przycisk migawki .

Portret w Trybie nocnym jest dostępny na telefonach iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max.

Włączanie funkcji Live Photos i lampy błyskowej

Gdy iPhone jest w Trybie nocnym, funkcja Live Photos i lampa błyskowa nie są aktywne. Funkcje te można włączyć ręcznie. Pamiętaj, że włączenie funkcji Live Photos lub lampy błyskowej powoduje dezaktywację Trybu nocnego.

Jeśli lampa błyskowa jest ustawiona na Automatycznie, włącza się automatycznie w warunkach słabego oświetlenia. Aby włączyć lampę błyskową ręcznie, stuknij strzałkę  powyżej wizjera. Stuknij przycisk lampy błyskowej  wyświetlany pod wizjerem, a następnie wybierz opcję Wł.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o funkcjach aparatu na telefonie iPhone.

Data publikacji: