Używanie telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch jako kluczyka samochodowego

 Dowiedz się, jak dodać kluczyki samochodowe do aplikacji Apple Wallet, jak otwierać oraz uruchamiać samochód za pomocą telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch oraz jak udostępniać kluczyk samochodowy innym osobom.

Jeśli Twój samochód na to pozwala, możesz dodać kluczyk do aplikacji Wallet na telefonie iPhone.

Co jest potrzebne do dodania kluczyka samochodowego do aplikacji Wallet

Jak dodać kluczyki samochodowe do aplikacji Wallet na telefonie iPhone

 1. Upewnij się, że samochód jest powiązany z kontem udostępnionym przez producenta samochodu. 
 2. Otwórz aplikację producenta samochodu i postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania kluczyka.
 3. Gdy nastąpi przekierowanie do aplikacji Wallet, stuknij opcję Dalej.
 4. Umieść telefon iPhone na czytniku kluczyka zgodnie ze wskazówkami ekranie i poczekaj na sparowanie telefonu z samochodem.
 5. Stuknij opcję OK.

W zależności od samochodu możesz mieć możliwość dodania kluczyków za pomocą dwóch innych metod: używając łącza w wiadomości e‑mail lub tekstowej wysłanej do Ciebie przez producenta samochodu lub postępując zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu pojazdu:

Dodawanie kluczyków z poziomu wiadomości e‑mail

Gdy dodasz samochód do konta udostępnionego przez producenta, otrzymasz wiadomość e-mail, która ułatwi Ci rozpoczęcie procesu konfiguracji kluczyka. Stuknij łącze w wiadomości e-mail, a następnie wykonaj opisane powyżej kroki 3–5 w aplikacji Wallet.

Dodawanie kluczyków przy użyciu wyświetlacza samochodu

Przejdź do sekcji kluczyka na wyświetlaczu samochodu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Gdy pojawi się odpowiednia prośba, wykonaj opisane powyżej kroki 3–5 w aplikacji Wallet.

Jeśli kupisz nowy telefon iPhone lub wyzerujesz obecny, konieczne będzie ponowne skonfigurowanie kluczyków w aplikacji Wallet.

Jak dodać kluczyki samochodowe do zegarka Apple Watch

 1. Dodaj kluczyki do aplikacji Wallet na telefonie iPhone połączonym w parę z zegarkiem Apple Watch.
 2. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone.
 3. Przewiń kartę Mój zegarek w dół i stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 4. Stuknij opcję Dodaj obok karty z kluczykiem.

Otwieranie lub uruchamianie samochodu za pomocą urządzenia Apple

Aby otworzyć samochód, zbliż telefon iPhone lub zegarek Apple Watch do klamki samochodu.

Aby uruchomić samochód, umieść telefon iPhone w czytniku kluczyka samochodu lub przytrzymaj zegarek Apple Watch w pobliżu czytnika. Następnie naciśnij przycisk uruchamiający samochód.

Korzystanie z trybu ekspresowego do szybkiego otwierania lub uruchamiania samochodu

Tryb ekspresowy włącza się domyślnie, gdy dodasz kluczyk do aplikacji Wallet. Umożliwia on automatyczne otwieranie drzwi samochodu oraz szybkie uruchamianie pojazdu. Jeśli wychodzisz z samochodu, możesz zbliżyć urządzenie Apple do klamki, aby zamknąć drzwi.

Aby wyłączyć tryb ekspresowy:

 1. Otwórz aplikację Wallet na telefonie iPhone.
 2. Stuknij kartę kluczyka.
 3. Stuknij przycisk Więcej .
 4. Wyłącz tryb ekspresowy.

Jeśli tryb ekspresowy jest wyłączony, konieczne jest uwierzytelnianie się przy każdym użyciu urządzenia Apple jako kluczyka:

 • Na telefonie iPhone otwórz aplikację Wallet i stuknij kartę kluczyka. Przytrzymaj telefon iPhone w pobliżu klamki samochodu lub czytnika kluczyka, a następnie użyj swojego kodu lub funkcji Face ID albo Touch ID.
 • Na zegarku Apple Watch kliknij dwukrotnie przycisk boczny, aby wyświetlić karty. Stuknij kartę kluczyka, a następnie przytrzymaj zegarek w pobliżu klamki samochodu lub czytnika kluczyka.

Jeśli telefon iPhone wymaga ładowania

Jeśli telefon iPhone wymaga ładowania, nadal możesz za jego pomocą otworzyć i uruchomić samochód.

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, telefon iPhone przełącza się w tryb niskiego zużycia energii. Jeśli Tryb ekspresowy jest włączony, możesz używać kluczyków do pięciu godzin po przełączeniu się telefonu iPhone w tryb niskiego zużycia energii.

Aby sprawdzić, czy kluczyki są dostępne, naciśnij przycisk boczny telefonu iPhone.

Jak udostępnić kluczyk samochodowy innej osobie

 1. Otwórz aplikację Wallet na telefonie iPhone.
 2. Stuknij kartę kluczyka.
 3. Stuknij przycisk Więcej .
 4. Stuknij opcję Zaproś.
 5. Stuknij opcję Ustaw dostęp, a następnie wybierz poziom ograniczeń, które chcesz zastosować do udostępnianego kluczyka.
 6. Stuknij opcję Zaproś. Pojawi się nowa wiadomość.
 7. Zacznij wpisywać imię osoby w polu „Do” wiadomości, a następnie stuknij imię i nazwisko danej osoby, gdy się pojawi. Jeśli danej osoby nie ma w kontaktach, możesz wpisać numer telefonu.
 8. Stuknij przycisk Wyślij .

Zaproszenia do korzystania z kluczyka można wysyłać tylko za pomocą iMessage. Osoba, której chcesz udostępnić kluczyk, musi mieć zgodny telefon iPhone i musi być zalogowana przy użyciu konta Apple ID. Oprócz tego ta osoba musi mieć włączony kod.

Gdy odbiorca stuknie zaproszenie na swoim telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch, otworzy się aplikacja Wallet i wyświetlą się informacje na temat dodawania i używania kluczyka.

Producent samochodu może ograniczać liczbę osób, którym można udostępnić kluczyk.

Usuwanie i odbieranie kluczyka samochodowego

Aby usunąć kluczyk z urządzeń Apple:

 1. Otwórz aplikację Wallet na telefonie iPhone.
 2. Stuknij kartę kluczyka.
 3. Stuknij przycisk Więcej .
 4. Stuknij opcję Usuń ten kluczyk.
 5. W celu potwierdzenia stuknij opcję Usuń.

Aby odebrać dostęp do kluczyka, który został wcześniej udostępniony:

 1. Otwórz aplikację Wallet na telefonie iPhone.
 2. Stuknij kartę kluczyka.
 3. Stuknij przycisk Więcej .
 4. Stuknij imię i nazwisko osoby, której udostępniono kluczyk.
 5. Stuknij opcję Odbierz dostęp. Dana osoba otrzyma powiadomienie o odebraniu kluczyka.

Jeśli zgubisz urządzenie Apple

Jeśli myślisz, że Twój telefon iPhone lub zegarek Apple Watch został zgubiony albo skradziony, możesz użyć usługi iCloud.com lub aplikacji Lokalizator na innym urządzeniu Apple do zabezpieczenia informacji o kluczyku.

Dowiedz się, co zrobić w przypadku zaginięcia lub kradzieży telefonu iPhone albo zaginięcia lub kradzieży zegarka Apple Watch.

Data publikacji: