Używanie aplikacji Keynote do zdalnej prezentacji podczas wideokonferencji

Aplikacja Keynote ułatwia prowadzenie prezentacji podczas wideokonferencji na telefonie iPhone, iPadzie, komputerze Mac lub w usłudze iCloud. 

W aplikacji Keynote można korzystać z funkcji współpracy do odtwarzania udostępnionego pokazu slajdów przez Internet z udziałem wielu prezenterów, którzy na zmianę przedstawiają swoje prezentacje na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac. Dowiedz się, jak współpracować przy tworzeniu prezentacji Keynote.

Rozpoczynanie prezentacji

Przed rozpoczęciem prezentacji w aplikacji Keynote na komputerze Mac zdecyduj, czy pokaz slajdów ma być odtwarzany w oknie czy na pełnym ekranie. Odtwarzanie w oknie umożliwia dostęp do innych informacji na komputerze Mac podczas prezentacji. Aby wybrać odpowiednią opcję, wybierz opcję Odtwarzaj > w oknie lub Odtwarzaj > na pełnym ekranie.

Aby rozpocząć prezentację w aplikacji Keynote na komputerze Mac, wybierz kolejno opcje Odtwórz > Odtwórz pokaz slajdów, a następnie dostosuj okno prezentacji do żądanego rozmiaru, jeśli pokaz slajdów jest odtwarzany w oknie.

Aby rozpocząć prezentację w aplikacji Keynote na telefonie iPhone lub iPadzie, stuknij slajd, od którego chcesz rozpocząć, a następnie stuknij przycisk Odtwórz .

Aby rozpocząć prezentację w aplikacji Keynote dla iCloud, kliknij przycisk Odtwórz  na pasku narzędzi.


Korzystanie z okna ekranu prezentera w aplikacji Keynote na komputer Mac i dla iCloud

W aplikacji Keynote na komputer Mac i dla iCloud możesz wyświetlać narzędzia prezentera w osobnym oknie. Notatki prezentera oraz bieżące i następne slajdy pojawiają się w osobnym oknie tak, aby widzowie mogli zachować koncentrację na prezentacji. 

Aby wyświetlić okno ekranu prezentera w aplikacji Keynote na komputer Mac, przesuń wskaźnik w pobliże górnej części okna pokazu slajdów, a następnie kliknij przycisk okna ekranu prezentera . Aby wyświetlić okno ekranu prezentera w aplikacji Keynote dla iCloud, przesuń wskaźnik w pobliże dolnej części okna pokazu slajdów, a następnie kliknij przycisk okna ekranu prezentera .

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, użyj klawiszy ze strzałkami w lewo i w prawo.

Aby zmienić rozmiar notatek prezentera, przesuń wskaźnik nad notatki prezentera, a następnie użyj przycisków wielkości tekstu .

Aby pokazać lub ukryć miniaturki, kliknij przycisk miniaturki .

Okno ekranu prezentera w aplikacji Keynote


Udostępnianie ekranu

W aplikacji do wideokonferencji wybierz swój ekran lub opcję Keynote z menu Udostępnij. Sposób udostępniania ekranu zależy od używanej aplikacji do wideokonferencji.


Sprawdzanie ustawień okna ekranu prezentera na komputerze Mac

Jeśli chcesz, aby okno ekranu prezentera na komputerze Mac było ukryte przed oglądającymi, upewnij się, że ustawienie Pokazuj ekran prezentera w innych aplikacjach nie jest zaznaczone na karcie Pokaz slajdów w preferencjach aplikacji Keynote.
Okno preferencji pokazu slajdów w aplikacji Keynote

Niektóre aplikacje do wideokonferencji zawsze wyświetlają okno ekranu prezentera, jeśli znajduje się ono w obszarze udostępnionego ekranu.


Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: