Używanie filmów z Internetu w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Odtwarzaj filmy z serwisów YouTube i Vimeo bezpośrednio w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac.

Po skopiowaniu adresu internetowego (URL) filmu z witryny YouTube lub Vimeo możesz dodać go do dokumentu. Ty i osoby, którym udostępnisz dokument, możecie odtwarzać film bezpośrednio w dokumencie. Do odtworzenia filmu wymagane jest połączenie z Internetem.

Ta funkcja może nie być dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Dodawanie filmu z Internetu na telefonie iPhone lub iPadzie

 1. Skopiuj adres URL filmu:
  • Jeśli korzystasz z przeglądarki internetowej, takiej jak Safari, odszukaj film w witrynie YouTube lub Vimeo, stuknij adres URL na pasku adresu u góry strony, stuknij go ponownie, a następnie stuknij polecenie Kopiuj. Upewnij się, że zostało zaznaczone całe łącze, takie jak „https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo”.
  • Jeśli korzystasz z aplikacji YouTube lub Vimeo zainstalowanej na urządzeniu, odszukaj film, stuknij przycisk udostępniania na filmie, a następnie stuknij opcję Kopiuj łącze.
 2. W aplikacji Pages, Numbers lub Keynote stuknij miejsce w dokumencie, w którym ma się pojawić film. W aplikacji Keynote upewnij się, że pracujesz w widoku slajdu.
 3. Stuknij przycisk Wstaw , stuknij przycisk Multimedia , a następnie stuknij opcję Film z Internetu.
 4. Stuknij pole Wprowadź URL, a następnie stuknij opcję Wklej. 
 5. Stuknij opcję Wstaw*.

Aby obejrzeć film, stuknij przycisk Odtwarzaj  na filmie w dokumencie. Konieczne może być ponowne stuknięcie przycisku Odtwarzaj. Film możesz obejrzeć w widoku do edycji lub widoku do czytania.

Film możesz przenosić na stronie, przeciągając go. Możesz też zmieniać rozmiar, położenie i wyrównanie filmu tak jak każdego innego obiektu. Do filmu możesz również dodawać tytuły i podpisy.

* Niektóre adresy URL skopiowane z aplikacji Vimeo mogą nie działać. Aby skopiować adres URL w przypadku korzystania z aplikacji Vimeo, wyszukaj film przy użyciu przeglądarki internetowej, stuknij i przytrzymaj film w wynikach wyszukiwania, a następnie stuknij opcję Kopiuj. Następnie możesz dodać film do dokumentu.

Dodawanie tytułów i podpisów

 1. Stuknij film w dokumencie, a następnie stuknij przycisk Format .
 2. Stuknij opcję Film z Internetu, stuknij opcję Tytuł i podpis, a następnie włącz żądane opcje.
 3. Stuknij dwukrotnie tekst zastępczy, a następnie wpisz tytuł lub podpis. Jeśli tekst się nie mieści, przeciągnij uchwyty zaznaczenia na polu tekstowym. Jeśli nie widzisz uchwytów zaznaczenia, stuknij poza polem tekstowym, a następnie stuknij tekst jednokrotnie.


Dodawanie filmu z Internetu na komputerze Mac

 1. W przeglądarce internetowej, takiej jak Safari, skopiuj adres URL filmu:
  • Odszukaj film w witrynie YouTube lub Vimeo.
  • Zaznacz cały adres URL na pasku adresu, np. „https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo”.
  • Wybierz kolejno pozycje Edytuj > Kopiuj.
 2. W aplikacji Pages, Numbers lub Keynote kliknij miejsce w dokumencie, w którym ma się pojawić film.
 3. Kliknij przycisk Multimedia  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Film z Internetu. 
 4. Wybierz kolejno opcje Edytuj > Wklej, a następnie kliknij opcję Wstaw.
  Obsługiwane łącza filmów wklejone w dokumencie lub arkuszu kalkulacyjnym są domyślnie wstawiane jako filmy internetowe. Aby zmienić tę preferencję, wybierz kolejno opcje Pages lub Numbers > Preferencje, a następnie odznacz pole wyboru „Wklejaj łącza YouTube i Vimeo jako filmy internetowe”.

Aby obejrzeć film, kliknij przycisk odtwarzania  na filmie w dokumencie. Konieczne może być ponowne kliknięcie przycisku Odtwarzaj.

Film możesz przenosić na stronie, przeciągając go. Możesz też zmieniać rozmiar, położenie i wyrównanie filmu tak jak każdego innego obiektu. Do filmu możesz też dodawać tytuły i podpisy.

Dodawanie tytułów i podpisów na komputerze Mac

 1. Zaznacz film, kliknij przycisk Format , a następnie kliknij opcję Film z Internetu w inspektorze.
 2. Zaznacz opcje, których chcesz użyć.
 3. Kliknij dwukrotnie tekst zastępczy, a następnie wpisz tytuł lub podpis.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: