Używanie widoku do czytania w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Aby wyświetlać dokument bez ryzyka niezamierzonego edytowania go, użyj widoku do czytania w aplikacjach Pages, Numbers lub Keynote na iPhonie, iPadzie i iPodzie touch.

Włączanie widoku do czytania

Możesz użyć widoku do czytania, aby uniknąć przypadkowego przesunięcia obiektów lub wywołania klawiatury podczas przeglądania, przewijania i interakcji z tekstem i obiektami. Widok do czytania ogranicza elementy sterujące tylko do tych potrzebnych do przeglądania zawartości i wykonywania określonych zadań. 

Aby włączyć widok do czytania, stuknij przycisk widoku do czytania  w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli nie widzisz przycisku widoku do czytania, stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Zakończ edycję.

 W widoku do czytania stuknij przycisk Więcej , aby móc wykonywać inne czynności związane z dokumentem:

  • Udostępnianie dokumentu
  • Eksportowanie dokumentu
  • Drukowanie dokumentu

W widoku do czytania w aplikacji Pages można włączyć lub wyłączyć nawigator stron, widok dwóch stron lub liczbę słów. W zależności od urządzenia stuknij przycisk Opcje widoku lub przycisk Więcej , aby uzyskać dostęp do tych funkcji.

W widoku do czytania w aplikacji Keynote można odtwarzać prezentacje.

Edycja dokumentu

Aby edytować dokument, stuknij przycisk Edycja na pasku narzędzi.

Możesz też rozpocząć edytowanie po wybraniu tekstu, obiektu lub tabeli w widoku do czytania:

  • stuknij dwukrotnie tekst, a następnie stuknij opcję Edycja w wyświetlonym menu.  
  • Dotknij i przytrzymaj obiekt lub tabelę, a następnie stuknij opcję Edycja w wyświetlonym menu.


Otwieranie i udostępnianie dokumentów w widoku do czytania

Po pierwszym uaktualnieniu do wersji 10.1 aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na urządzeniu istniejące dokumenty zostaną otwarte w widoku do czytania. Aby rozpocząć edycję dokumentu, wystarczy stuknąć przycisk Edycja na pasku narzędzi.

Udostępnianie dokumentów

Gdy ktoś udostępni Ci dokument, po jego pierwszym otwarciu jest on w widoku do czytania. Gdy udostępnisz dokument, po jego pierwszym otwarciu jest on w widoku do czytania. 

Otwieranie dokumentów ponownie

Po ponownym otwarciu dokumentu otwiera się on w widoku, w jakim był zamknięty (w widoku do czytania lub edycji). 

Data publikacji: