Używanie widoku do czytania w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Aby wyświetlać dokument bez ryzyka niezamierzonego edytowania go, użyj widoku do czytania w aplikacjach Pages, Numbers lub Keynote na iPhonie, iPadzie i iPodzie touch.

Włączanie widoku do czytania

Możesz użyć widoku do czytania, aby uniknąć przypadkowego przesunięcia obiektów lub wywołania klawiatury podczas przeglądania, przewijania i interakcji z tekstem i obiektami. Widok do czytania ogranicza elementy sterujące tylko do tych potrzebnych do przeglądania zawartości i wykonywania określonych zadań. 

Aby włączyć widok do czytania, stuknij przycisk widoku do czytania  w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli nie widzisz przycisku widoku do czytania, stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Zakończ edycję.

Co możesz robić w widoku do czytania:

  • Aby udostępnić, wyeksportować lub wydrukować dokument w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote, stuknij przycisk Więcej .
  • Aby włączyć lub wyłączyć komentarze w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote, stuknij przycisk Więcej, a następnie stuknij opcję Ustawienia.
  • Aby włączyć lub wyłączyć nawigator stron, widok dwóch stron i zliczanie słów w aplikacji Pages, stuknij przycisk Więcej na telefonie iPhone lub iPadzie albo stuknij przycisk Opcje widoku na iPadzie.
  • Aby pokazać lub ukryć adnotacje w aplikacji Pages na iPadzie, stuknij przycisk Opcje widoku.
  • W aplikacji Keynote możesz odtwarzać prezentacje w widoku do czytania.

 

Edycja dokumentu

Aby edytować dokument, stuknij przycisk Edycja na pasku narzędzi.

Możesz też rozpocząć edytowanie po wybraniu tekstu, obiektu lub tabeli w widoku do czytania:

  • stuknij dwukrotnie tekst, a następnie stuknij opcję Edycja w wyświetlonym menu.  
  • Dotknij i przytrzymaj obiekt lub tabelę, a następnie stuknij opcję Edycja w wyświetlonym menu.


Otwieranie i udostępnianie dokumentów w widoku do czytania

Po pierwszym uaktualnieniu aplikacji Pages, Numbers lub Keynote do wersji 10.1 lub nowszej na urządzeniu istniejące dokumenty zostaną otwarte w widoku do czytania. Aby rozpocząć edycję dokumentu, wystarczy stuknąć przycisk Edycja na pasku narzędzi. 

Jeśli chcesz, aby przy pierwszym otwarciu na urządzeniu dokumenty były zawsze otwierane w widoku edycji, stuknij przycisk Więcej, stuknij opcję Ustawienia, stuknij opcję Edycja, a następnie włącz opcję Otwórz w widoku edycji.

Udostępnianie dokumentów

Gdy ktoś udostępni Ci dokument, po jego pierwszym otwarciu jest on w widoku do czytania. Gdy udostępnisz dokument, po jego pierwszym otwarciu jest on w widoku do czytania. 

Otwieranie dokumentów ponownie

Po ponownym otwarciu dokumentu otwiera się on w widoku, w jakim został zamknięty (w widoku do czytania lub edycji). 

Data publikacji: