Korzystanie z funkcji FaceTime w grupie na komputerze Mac

Funkcja FaceTime w grupie ułatwia prowadzenie rozmowy wideo lub audio z maksymalnie 32 osobami.

ikona aplikacji FaceTime

 

Aby rozpocząć połączenie FaceTime z grupą osób, potrzebujesz komputera Mac z aktualną wersją systemu macOS Mojave lub nowszego, szerokopasmowym połączeniem z Internetem i wbudowanym lub podłączonym mikrofonem albo wbudowaną lub podłączoną kamerą. Możesz też użyć telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Aby zadzwonić tylko do jednej osoby, wykonaj czynności opisane w artykule Korzystanie z funkcji FaceTime na komputerze Mac.

 


Rozpoczynanie grupowego połączenia FaceTime

Osoby, do których dzwonisz, nie muszą mieć otwartej aplikacji FaceTime, ale aby odebrać połączenie na komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, muszą być zalogowane w aplikacji FaceTime na tym urządzeniu. Następnie możesz do nich zadzwonić, używając dowolnego numeru telefonu lub adresu e-mail, który został skonfigurowany na potrzeby funkcji FaceTime

Rozpoczynanie połączenia z aplikacji FaceTime

 1. Otwórz aplikację FaceTime i wprowadź adres e-mail lub numer telefonu każdej osoby, którą chcesz dodać jako uczestnika. Jeśli dana osoba jest w aplikacji Kontakty, wystarczy wpisać jej imię i nazwisko. Możesz dodać maksymalnie 32 osoby.
 2. Kliknij przycisk Audio lub Wideo, aby skonfigurować rozmowę przed nawiązaniem połączenia.
 3. Pasek boczny pokazuje wszystkie osoby, do których zadzwonisz. Na pasku bocznym możesz kliknąć przycisk wiadomości , aby wysłać wiadomość tekstową do grupy przed lub w trakcie połączenia.
 4. Aby rozpocząć połączenie, kliknij przycisk FaceTime , by zadzwonić na urządzenia wszystkich uczestników i wysłać im powiadomienie o dołączeniu do połączenia.
  Przyciski Zadzwoń są przydatne po zakończeniu połączenia. Użyj ich, aby zadzwonić do osoby dodanej do połączenia
 5. Oto jak działają kafelki wideo podczas połączenia:

  • Funkcja FaceTime wyświetla maksymalnie 4 lub 9 kafelków wideo na żywo w tym samym czasie, zależnie od modelu komputera Mac. To najaktywniejsi uczestnicy. Inni uczestnicy pojawiają się w rzędzie u dołu.
  • Kiedy osoba mówi, jej kafelek automatycznie się powiększa. Począwszy od systemu macOS Catalina 10.15.5 możesz zapobiec zmianie rozmiaru kafelków: wybierz kolejno opcje FaceTime > Preferencje, a następnie odznacz opcję Teraz mówi.
  • Kafelek pokazuje status „Oczekiwanie”, aż dana osoba dołączy do połączenia lub je odrzuci, oraz symbol wykrzyknika , gdy połączenie internetowe nie jest wystarczająco szybkie, aby wyświetlić wideo tej osoby.
  • Kliknij kafelek, aby wyświetlić nazwę imię i nazwisko, a przycisk , aby powiększyć kafelek.
  • Kliknij dwukrotnie kafelek, aby go powiększyć i wyświetlić przycisk, za pomocą którego można zrobić zdjęcie Live Photo tej osobie.
 6. Aby zakończyć połączenie, kliknij przycisk zakończenia połączenia . Pozostali uczestnicy mogą nadal ze sobą rozmawiać, dopóki nie zdecydują się zakończyć połączenia.

Rozpoczynanie połączenia z aplikacji Wiadomości

 1. Rozpocznij grupową rozmowę tekstową w aplikacji Wiadomości lub wybierz rozmowę, która już trwa.
 2. Kliknij pozycję Szczegóły w prawym górnym rogu.
 3. Aby dodać kolejną osobę do rozmowy, kliknij opcję Dodaj osobę, a następnie wprowadź jej imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
 4. Kliknij przycisk wideo przycisk połączenia wideo FaceTime lub przycisk audio przycisk połączenia audio FaceTime, aby otworzyć aplikację FaceTime i rozpocząć połączenie.

 


Dołączanie do grupowego połączenia FaceTime

W powiadomieniu wyświetlanym na komputerze Mac kliknij opcję Dołącz, aby otworzyć aplikację FaceTime. Następnie kliknij przycisk FaceTime w aplikacji, aby dołączyć.

Jeśli jesteś już w aplikacji FaceTime, kliknij przycisk FaceTime obok połączenia przychodzącego na pasku bocznym, a następnie kliknij go ponownie na następnym ekranie, aby dołączyć.

Możesz także użyć paska Touch Bar, aby zaakceptować lub odrzucić połączenie FaceTime.

 


Dodawanie osoby do grupowego połączenia FaceTime

Każdy uczestnik połączenia może dodać do niego więcej osób.

 1. Podczas trwania połączenia kliknij przycisk paska bocznego przycisk paska bocznego, aby wyświetlić pasek boczny.
 2. Kliknij przycisk dodawania przycisk Dodaj osobę.
 3. Wpisz nazwę, adres e-mail lub numer telefonu danej osoby, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 4. Kliknij przycisk Zadzwoń obok nazwy osoby, aby zaprosić ją do dołączenia do połączenia.

 


Używanie narzędzi ekranowych

Przesuń wskaźnik myszy na okno aplikacji FaceTime podczas połączenia, aby wyświetlić narzędzia ekranowe.
  

przycisk paska bocznego
Pasek boczny
Pokazuje lub ukrywa pasek boczny. 

przycisk wyciszania mikrofonu
Wycisz dźwięk
Wycisza mikrofon lub wyłącza wyciszenie. 

przycisk kończenia połączenia
Kończenie połączenia
Kończy połączenie. 

przycisk wyciszania wideo
Wyłącz kamerę
Włącza lub wyłącza wideo z kamery.

przycisk trybu pełnoekranowego
Pełny ekran
Przełącza aplikację FaceTime na tryb pełnoekranowy lub większy kafelek albo go wyłącza.


Migawka aparatu
Robi zdjęcie Live Photo drugiej osobie.

Więcej informacji

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: