Jak wykonać połączenie konferencyjne z telefonu iPhone

Jeśli Twój operator to obsługuje, możesz utworzyć połączenie konferencyjne na telefonie iPhone z nawet pięcioma osobami.

Liczba uczestników połączenia konferencyjnego — jak również możliwość dodawania, złączania lub rozłączania poszczególnych rozmówców — zależy od operatora. Skontaktuj się ze swoim operatorem, aby uzyskać więcej informacji o opcjach połączenia konferencyjnego.

Jak rozpocząć połączenie konferencyjne

  1. Zadzwoń do pierwszej osoby i zaczekaj, aż się połączy.
  2. Stuknij opcję „dodaj” przycisk z plusem .
  3. Zadzwoń do drugiej osoby i zaczekaj, aż się połączy. 
  4. Stuknij przycisk „złącz połączenia” przycisk „złącz połączenia”.
  5. Dwa połączenia zostaną złączone w połączenie konferencyjne. Aby dodać kolejne osoby, powtórz kroki 2–4. Jeśli nie widzisz opcji dodania kolejnego połączenia, być może został osiągnięty limit uczestników dla Twojego operatora.

Tylko osoba, która rozpoczęła połączenie konferencyjne, widzi imiona wszystkich uczestników. Jeśli jednak uczestnik kogoś doda, widzi imię dodanej osoby oraz osoby, która rozpoczęła połączenie konferencyjne.

Jeśli nie widzisz opcji złączenia połączeń, Twój operator może nie obsługiwać tej możliwości. Skontaktuj się ze swoim operatorem, aby uzyskać więcej informacji na temat połączeń konferencyjnych.

Zamiast tworzyć połączenie konferencyjne na telefonie iPhone, możesz skorzystać z grupowego połączenia FaceTime, aby porozmawiać z kilkoma osobami jednocześnie.

Jak dodać przychodzącego dzwoniącego

Jeśli uczestniczysz w połączeniu konferencyjnym i ktoś do Ciebie dzwoni, możesz dodać tę osobę:

  1. Stuknij opcję Wstrzymaj i akceptuj.
  2. Zaczekaj na nawiązanie połączenia, a następnie stuknij przycisk „złącz połączenia” .

Jeśli nie widzisz opcji złączenia połączeń, bieżące połączenie lub Twój operator może nie obsługiwać tej możliwości.

 

Jak usunąć rozmówcę

  1. Podczas rozmowy konferencyjnej stuknij przycisk Informacje .
  2. Stuknij opcję Zakończ obok osoby, którą chcesz usunąć.

Jeśli nie widzisz opcji usunięcia rozmówcy, bieżące połączenie lub Twój operator może nie obsługiwać tej możliwości.

Data publikacji: