Praca z dużymi zestawami danych w aplikacji Numbers

Aplikacja Numbers 10.0 i nowsza została zoptymalizowana pod kątem jak najlepszej wydajności podczas pracy z dużymi zestawami danych.

Aplikacja Numbers 10.0 i nowsza na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch oraz komputerze Mac oferuje lepszą wydajność importu, eksportu i tworzenia wykresów. Twórz, edytuj i wyświetlaj arkusze kalkulacyjne z tabelami zawierającymi do 1 000 000 wierszy i 1000 kolumn.

W aplikacji Numbers dla iCloud można tworzyć i edytować arkusze kalkulacyjne z tabelami zawierającymi do 65 535 wierszy lub 256 kolumn, a otwierać i wyświetlać arkusze kalkulacyjne i tabele o jeszcze większym rozmiarze.

Ogólna wydajność pracy z dużymi zestawami danych zależy również od mocy procesora, pamięci urządzenia i przestrzeni dyskowej dostępnej dla urządzenia.

Import danych

Importuj zestawy danych zawierające do 1 000 000 wierszy i 1000 kolumn do arkusza kalkulacyjnego. Jeśli spróbujesz zaimportować większy zestaw danych, aplikacja Numbers wyświetli komunikat z informacją o obcięciu danych.

Eksport danych

Eksportuj tabele zawierające do 1 000 000 wierszy i 1000 kolumn do formatu Excel, CSV lub TSV.

Eksportowanie do niektórych starszych formatów ma pewne ograniczenia:

  • Eksportowanie do formatu do XLS (zgodnego z programem Excel 1997-2004) umożliwia eksportowanie tabeli do 65 535 wierszy lub 256 kolumn danych. Jeśli podczas eksportowania wybierzesz opcję Jeden na arkusz, a tabela zawiera więcej niż 65 535 wierszy lub 256 kolumn danych, zostanie wyeksportowana jako jeden arkusz na tabelę.
  • Eksportowanie do formatu Numbers ’09 umożliwia eksportowanie tabeli do 65 535 wierszy lub 256 kolumn danych.

Wykresy

Podczas tworzenia wykresów dużych zestawów danych aplikacja Numbers korzysta z poprawiającej wydajność techniki próbkowania w dół, która zachowuje kształt, szczegóły i charakter danych przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości tworzenia wykresów. Z tej techniki próbkowania w dół korzystają określone typy wykresów w aplikacji Numbers:

  • Wykresy 2D, w tym paskowy, paskowy skumulowany, słupkowy, słupkowy skumulowany, warstwowy, warstwowy skumulowany, liniowy, mieszany oraz wykres o dwóch osiach.
  • Wszystkie typy wykresów 3D oprócz wykresów kołowych.

Na wykresie można umieścić do 250 000 wierszy danych. W przypadku tworzenia wykresu arkusza kalkulacyjnego zawierającego ponad 250 000 wierszy wykres będzie przedstawiał tylko dane z pierwszych 250 000 wierszy.

Tabele z kategoriami

Tabela z kategoriami może mieć do 200 000 wierszy z maksymalnie czterema poziomami kategorii.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: