Jeśli nie możesz odbierać wiadomości e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, jeśli nie możesz odbierać wiadomości e-mail w aplikacji Mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Zanim rozpoczniesz

Musisz mieć na uwadze i sprawdzić kilka rzeczy:

 • Gdy tworzysz backup systemu iOS lub iPadOS w usłudze iCloud lub iTunes, obejmuje on ustawienia poczty, ale nie same wiadomości e-mail. Jeśli usuniesz lub zmienisz ustawienia konta e-mail, pobrane wcześniej wiadomości mogą zostać usunięte z urządzenia.
 • Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem.
 • Sprawdź u swojego dostawcy poczty e-mail, czy nie występuje przerwa w dostępie do usługi.
 • Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do poczty e-mail albo wysyłać lub odbierać wiadomości za pomocą adresu e-mail @icloud.com, dowiedz się, co zrobić.

Sprawdź własny adres e-mail i hasło

Jeśli aplikacja Mail prosi o podanie hasła do konta e-mail, upewnij się, że hasło jest poprawne. Aby sprawdzić swój adres e-mail i hasło, zaloguj się do witryny dostawcy poczty e-mail.

Jeśli nadal występuje błąd dotyczący nazwy użytkownika lub hasła, skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

Sprawdź ustawienia pobierania poczty i powiadomień

Domyślnie ustawienia Pobierz nowe dane są oparte na opcjach oferowanych przez usługę poczty e-mail. Jeśli opcja Push nie jest dostępna jako ustawienie, domyślnym ustawieniem na koncie będzie Fetch. Te ustawienia wpływają na sposób odbierania poczty e-mail przez urządzenie. Aby dostosować te ustawienia:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Mail i stuknij pozycję Konta.
 2. Stuknij opcję Pobierz nowe dane.
 3. Wybierz ustawienie, na przykład Automatycznie lub Ręcznie, lub wybierz harmonogram określający częstotliwość pobierania danych przez aplikację Mail.

W systemie iOS 11 i nowszym oraz iPadOS domyślnie ustawiona jest opcja Automatycznie. Urządzenie będzie pobierać nowe dane w tle tylko wtedy, gdy jest ładowane i połączone z siecią Wi-Fi.

Upewnij się, że ustawienia powiadomień są poprawne dla aplikacji Mail:

 1. Otwórz Ustawienia, a następnie stuknij opcję Powiadomienia.
 2. Stuknij opcję Mail, a następnie stuknij konto e-mail.
 3. Dopasuj alerty, dźwięki i plakietki.

Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu

 1. Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub sprawdź jego stronę internetową z informacją o statusie usług, aby dowiedzieć się, czy nie nastąpiła awaria. 
 2. Zapytaj dostawcę poczty e-mail lub administratora systemu, czy na koncie są włączone zabezpieczenia lub ograniczenia, takie jak dwustopniowa weryfikacja. W celu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail na urządzeniu może być konieczne specjalne hasło lub ewentualnie autoryzacja od dostawcy poczty e-mail.
 3. Sprawdź ustawienia konta e-mail u dostawcy poczty elektronicznej lub administratora systemu, aby potwierdzić ich poprawność.

Usuń i ponownie skonfiguruj konto e-mail

 1. Na komputerze zaloguj się do witryny dostawcy poczty e-mail. Upewnij się, że jest tam cała poczta e-mail lub że jest ona zachowana w miejscu innym niż na Twoim urządzeniu.
 2. Na urządzeniu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Mail, a następnie stuknij opcję Konta.
 3. Stuknij konto e-mail, które chcesz usunąć.
 4. Stuknij opcję Usuń konto.
 5. Ponownie dodaj konto.

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.

Data publikacji: