Nowości w uaktualnieniach oprogramowania sprzętowego dla wyświetlacza Apple Pro Display XDR

Poznaj zmiany i funkcje zawarte w uaktualnieniach oprogramowania sprzętowego wyświetlacza Pro Display XDR.

Oprogramowanie sprzętowe wyświetlacza 4.2.37

  • Rozwiązano problem, w wyniku którego ustawienia kalibracji lokalnej nie są stosowane podczas korzystania z narzędzia Pro Display XDR Calibrator.

Wymaga systemu macOS 10.15.6 lub nowszego.

Oprogramowanie sprzętowe wyświetlacza 4.2.30

  • Dodano obsługę ponownej kalibracji lokalnej wyświetlacza przy użyciu narzędzia Pro Display XDR Calibrator. Pozwala to na stosowanie konkretnych procedur z kolorem, które mogą wymagać niestandardowej kalibracji za pomocą wewnętrznego spektroradiometru. Dowiedz się więcej
  • Drobne ulepszenia w zakresie stabilności.

Wymaga systemu macOS 10.15.6 lub nowszego.

Oprogramowanie sprzętowe wyświetlacza 3.3.23

  • Dodano narzędzia umożliwiające dostrajanie bieżącej kalibracji wyświetlacza Pro Display XDR przez dostosowanie punktu bieli i luminancji na bardziej zgodne z własną, wewnętrzną docelową kalibracją wyświetlacza. Dowiedz się więcej
  • Drobne ulepszenia w zakresie stabilności.

Wymaga systemu macOS 10.15.5 lub nowszego.

Oprogramowanie sprzętowe wyświetlacza 2.2.2

  • Dodano obsługę własnych trybów referencyjnych wyświetlacza Pro Display XDR, które można dostosować do określonych procedur, ustawiając gamę kolorów, punkt bieli, luminancję i funkcję transferu. Dowiedz się więcej
  • Drobne ulepszenia w zakresie stabilności.

Wymaga systemu macOS 10.15.4 lub nowszego.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego wyświetlacza Pro Display XDR, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option na klawiaturze i wybierz kolejno menu Apple  > Informacje systemowe na pasku menu, a następnie kliknij opcję Grafika/Wyświetlacze. W sekcji Pro Display XDR wersja oprogramowania sprzętowego jest wymieniona obok pozycji Wersja oprogramowania sprzętowego monitora.

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego

Po zainstalowaniu wersji systemu macOS wymaganej przez uaktualnienie oprogramowania sprzętowego Mac pobierze uaktualnienie w ciągu 24 godzin. Gdy Mac będzie gotowy do zainstalowania uaktualnienia oprogramowania sprzętowego, może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera w celu zastosowania uaktualnienia. Podczas instalacji ekran może być przez kilka minut czarny. 

Powiadomienie o ponownym uruchomieniu w celu uaktualnienia wyświetlacza Pro Display XDR z opcjami Nie teraz lub Uruchom ponownie

Jeśli wybierzesz opcję Nie teraz w oknie monitu lub zauważysz, że w menu ustawień wstępnych brakuje trybów referencyjnych, konieczne może być odłączenie i ponowne podłączenie wyświetlacza do zasilania. Upewnij się, że nie jesteś zalogowany(-a) do konta użytkownika w systemie macOS. odłącz wyświetlacz od zasilania na 30 sekund, a następnie ponownie podłącz go do zasilania. 

Sprawdź ustawienia

Aby pobrać uaktualnienie oprogramowania sprzętowego, włącz te ustawienia:

  • W systemie macOS Ventura lub nowszym wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe, kliknij pozycję Ogólne na pasku bocznym, a następnie kliknij opcję Uaktualnienie oprogramowania po prawej stronie. Kliknij przycisk informacji  obok opcji Uaktualnienia automatyczne, a następnie upewnij się, że opcje „Instaluj pilne uaktualnienia i pliki systemowe” oraz „Instaluj uaktualnienia systemu macOS” są włączone.
  • We wcześniejszych wersjach systemu macOS wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Uaktualnianie oprogramowania. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie upewnij się, że opcje „Instaluj pliki danych systemowych i uaktualnienia zabezpieczeń” i „Instaluj uaktualnienia systemu macOS są zaznaczone”.

     


Data publikacji: