Nowości w uaktualnieniach oprogramowania sprzętowego dla wyświetlacza Apple Pro Display XDR

Poznaj zmiany i funkcje zawarte w oprogramowaniu sprzętowym wyświetlacza 4.2.37 — najnowszym uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego dla wyświetlacza Pro Display XDR.

Oprogramowanie sprzętowe wyświetlacza 4.2.37

  • Rozwiązano problem, w wyniku którego ustawienia kalibracji lokalnej nie są stosowane podczas korzystania z narzędzia Pro Display XDR Calibrator.

Wymaga systemu macOS 10.15.6 lub nowszego.

Oprogramowanie sprzętowe wyświetlacza 4.2.30

  • Dodano obsługę ponownej kalibracji lokalnej wyświetlacza przy użyciu narzędzia Pro Display XDR Calibrator. Pozwala to na stosowanie konkretnych procedur z kolorem, które mogą wymagać niestandardowej kalibracji za pomocą wewnętrznego spektroradiometru. Dowiedz się więcej
  • Drobne ulepszenia w zakresie stabilności.

Wymaga systemu macOS 10.15.6 lub nowszego.

Oprogramowanie sprzętowe wyświetlacza 3.3.23

  • Dodano narzędzia umożliwiające dostrajanie bieżącej kalibracji wyświetlacza Pro Display XDR przez dostosowanie punktu bieli i luminancji na bardziej zgodne z własną, wewnętrzną docelową kalibracją wyświetlacza. Dowiedz się więcej
  • Drobne ulepszenia w zakresie stabilności.

Wymaga systemu macOS 10.15.5 lub nowszego.

Oprogramowanie sprzętowe wyświetlacza 2.2.2

  • Dodano obsługę własnych trybów referencyjnych wyświetlacza Pro Display XDR, które można dostosować do określonych procedur, ustawiając gamę kolorów, punkt bieli, luminancję i funkcję transferu. Dowiedz się więcej
  • Drobne ulepszenia w zakresie stabilności.

Wymaga systemu macOS 10.15.4 lub nowszego.

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego wyświetlacza Pro Display XDR, wybierz kolejno menu Apple  > Ten Mac, kliknij opcję Raport systemowy, a następnie kliknij opcję Grafika/Monitory. W sekcji Pro Display XDR wersja oprogramowania sprzętowego jest wymieniona obok pozycji Wersja oprogramowania sprzętowego wyświetlacza.

Jeśli oprogramowanie sprzętowe jest nieaktualne

Po zainstalowaniu wersji systemu macOS wymaganej przez uaktualnienie oprogramowania sprzętowego komputer Mac pobierze uaktualnienie w ciągu 24 godzin. Gdy komputer Mac będzie gotowy do zainstalowania uaktualnienia oprogramowania sprzętowego, może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera w celu zastosowania uaktualnienia. Podczas instalacji ekran może być przez kilka minut czarny. 

Jeśli wybierzesz opcję Nie teraz w oknie monitu lub zauważysz, że w menu ustawień wstępnych brakuje trybów referencyjnych, konieczne może być odłączenie i ponowne podłączenie wyświetlacza do zasilania. Upewnij się, że nie jesteś zalogowany(-a) do konta użytkownika w systemie macOS. Odłącz wyświetlacz od zasilania na 30 sekund, a następnie ponownie go podłącz. 

Aby można było pobrać uaktualnienie, upewnij się, że w oknie Zaawansowane w preferencjach Uaktualnienia są zaznaczone opcje „Instaluj pliki danych systemowych i uaktualnienia zabezpieczeń” oraz „Instaluj uaktualnienia systemu macOS”.

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Data publikacji: