Jeśli logujesz się do komputera Mac za pomocą karty inteligentnej i wyzerujesz swoje hasło usługi Active Directory na innym komputerze

Jeśli wyzerujesz hasło usługi Active Directory na innym komputerze i używasz karty inteligentnej oraz funkcji FileVault, dowiedz się, jak zalogować się do komputera Mac w systemie macOS Catalina 10.15.4 lub nowszym.

  1. Uruchom ponownie komputer Mac.
  2. Wprowadź stare hasło usługi Active Directory w pierwszym oknie logowania.
  3. Wprowadź nowe hasło usługi Active Directory w drugim oknie logowania.

Teraz za każdym razem, gdy ponownie uruchomisz komputer Mac, możesz użyć karty inteligentnej do zalogowania się w drugim oknie logowania. 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: